Friday, March 31, 2017

Nieuwe vakbond

Onlangs maakte Andries van den Berg bekend dat hij een nieuwe vakbond heeft opgericht, onder de naam De Nieuwe Vakbond. Het is de bedoeling dat de bond zeker 3.000 leden werft die elk 10 euro per maand betalen.

Hebben zich al leden aangemeld? Valt er een indicatie te geven van aantallen? Gaat het om specifieke sectoren of bedrijven?

Ja, er is belangstelling. We zijn natuurlijk pas maandag de lucht ingegaan, er zijn nog niet heel veel leden. Dat werkt ook niet via een website. We gaan in gesprek met mensen die belangstelling hebben getoond.

Misschien mag ik daaraan toevoegen, ik heb 25 jaar bij de FNV rondgelopen en ik heb niets op de FNV tegen. Samen met anderen heb ik geprobeerd om de vakbond aan te passen, maar ik heb gemerkt dat dat gedoemd is om te mislukken. Ik dacht, ik trek de stoute schoenen aan en richt zelf een bond op. Om te laten zien dat het wel kan. Dat is natuurlijk een kwestie van lange adem.

Wat willen jullie anders gaan doen

We zijn geïnspireerd door het syndicalisme. We gaan gewoon in bedrijven kijken: wat speelt daar, wat moet er gebeuren, daar gaan we mee aan de gang.

Ik heb bijvoorbeeld een klus gedaan voor de Abvakabo. De cao Rijksoverheid zat helemaal in het slop. Ik ben met mensen gaan praten en wat bleek: die waren helemaal niet geïnteresseerd in zoveel procent loonsverhoging. Meer in de vraag: hoe doe je je werk. Wat is het effect van automatisering. Elders spelen dat soort vragen ook. Neem de zorg, die is ook veranderd, op veel plaatsen kleinschaliger geworden.

De Nieuwe Vakbond gaat per bedrijf de koers bepalen en werkt niet met centrale afspraken. Gaat dit niet ten koste van solidariteit over bedrijfs- en sectorgrenzen heen?

Natuurlijk ben ik super voor solidariteit, maar je moet wel een partij zijn. Solidariteit kan je pas bouwen als er een basis is. wij denken, je moet bij de basis beginnen.

Gaat de Nieuwe Vakbond alleen met bedrijven onderhandelen, of ook proberen om overheidsbeleid te beïnvloeden?

Je kan soms te maken krijgen met de overheid. Neem het spoor, de overheid drukt heel erg zijn stempel op hoe dingen daar georganiseerd zijn. Maar het moet wel om concrete dingen gaan. En we beginnen pas, nu is het beïnvloeden van de overheid nog niet aan de orde voor ons.

Binnen de FNV is de afgelopen jaren veel discussie geweest over activerend vakbondswerk en over ‘echte banen’. Hoe staat de Nieuwe Vakbond hier tegenover?

Ik ben helemaal van het activerend vakbondswerk, nooit anders geweest. Dat wil ik heel graag en daar heb ik succes mee gehad. En echte banen, vroeger hadden we allemaal echte banen. De arbeidsmarkt veranderde. Door stilzitten is veel verloren gegaan. Je moet die echte banen weer realiseren in de bedrijven.

Hoe staat de Nieuwe Vakbond tegenover externe financiering zoals werkgeversbijdragen?

Daar had ik nog niet zo bij stilgestaan, maar het uitgangspunt moet zijn dat je nooit afhankelijk moet worden van werkgeversbijdragen. Dus je moet die geldstromen apart houden. Nooit je huishouding eruit betalen.

Zijn er buitenlandse vakbonden of andere organisaties die als voorbeeld of inspiratie dienen voor de Nieuwe Vakbond?

Nee, niet echt. Of wacht, misschien de syndicalistische bonden uit het verleden. Die benadering, daar kiezen we een beetje voor.

No comments: