Sunday, December 11, 2016

Kandidaten Ledenparlement FNV: Wat is hun visie op de vakbond

Begin volgend jaar kiezen de FNV-leden niet alleen een nieuwe voorzitter, maar ook een nieuw Ledenparlement. Inmiddels zijn de kandidaten voor het Ledenparlement bekend. Er zijn 141 kandidaten, waaronder ruim de helft van de huidige leden van het Ledenparlement (althans, 61 kandidaten gebruiken de term ‘ledenparlement’ of iets vergelijkbaars in de omschrijving van hun vakbondservaring).

Alle kandidaten hebben een vijftal vragen beantwoord en een toelichting gegeven. Lees vooral de toelichtingen om een compleet beeld te krijgen. Hieronder een getalsmatige samenvatting van de antwoorden. Een aantal zaken vallen op:

  • Veel kandidaten vinden dat er in de cao-onderhandelingen moet worden ingezet op vaste contracten.
  • De tijd van de FNV als sociale ANWB lijkt definitief voorbij: een ruime meerderheid kiest voor een activerende bond waarin collectieve belangenbehartiging vooropstaat.

Standpunt 1:

Stelling Aantal
Stelling A: De FNV moet in cao-onderhandelingen vooral inzetten op arbeidszekerheid (vaste contracten). 100
Stelling B: De FNV moet in cao-onderhandelingen vooral inzetten op hogere lonen. 9
Ik kies geen van beide. 32

Standpunt 2: Werkgevers en politiek Den Haag leggen de mening van werknemers en vakbonden steeds vaker naast zich neer. Om het tij te keren ga ik…

Stelling Aantal
A: harde acties voeren in mijn bedrijf, sector of elders. 66
B: inzetten op de lobby in Den Haag. 38
Ik kies geen van beide. 37

Standpunt 3:

Stelling Aantal
Stelling A: Als lid van het ledenparlement kom ik voornamelijk op voor de belangen van mijn eigen sector. 36
Stelling B: Als lid van het ledenparlement stel ik het algemeen belang van alle leden van de FNV boven het belang van mijn eigen sector 72
Ik kies geen van beide. 33

Standpunt 4:

Stelling Aantal
Stelling A: Het belangrijkste speerpunt van de FNV is individuele belangenbehartiging. 13
Stelling B: Het belangrijkste speerpunt van de FNV is collectieve belangenbehartiging 89
Ik kies geen van beide. 39

Standpunt 5:

Stelling Aantal
Stelling A: De FNV wordt sterk door veel leden. 41
Stelling B: De FNV wordt sterk door actieve leden. 62
Ik kies geen van beide. 38

No comments: