Friday, November 4, 2016

De nieuwe voorzitter en de koers van de FNV

In 2013 mochten FNV-leden voor het eerst rechtstreeks hun voorzitter kiezen. De verkiezing werd spannender dan verwacht toen uitdager Corrie van Brenk een serieuze kanshebber bleek. Het ging niet alleen om personen, maar ook om de koers van de FNV. Een meerderheid koos voor het polderen en folderen van Ton Heerts, maar opvallend veel leden wilden dat de bond nog wat meer ambitie toont bij het mobiliseren van werknemers.

Vanaf 1 februari 2017 mogen we een nieuwe voorzitter kiezen. Voor zover bekend zijn er drie kandidaten: Han Busker, oud-voorzitter van de Nederlandse Politiebond, een kandidaat met steun van zijn collega’s in het huidige FNV-bestuur. Irene Hemelaar, onder meer werkzaam bij de FNV Kaderacademie en tot voor kort directeur emancipatie van de Amsterdamse Gay Pride. En Robert Ensor, lid van het Ledenparlement en eigenaar van een vertaalburo. “Verkiezingen voorzitter FNV worden interessant. Goed dat er iets te kiezen valt”, reageert bestuurslid Mariëtte Patijn. De definitieve kandidatenlijst wordt 12 december bekend.

Of de verkiezing weer zo nadrukkelijk over de koers van de FNV zal gaan, valt moeilijk te voorspellen. Aan de ene kant zou dat de campagne natuurlijk wel interessant maken. Aan de andere kant moeten we niet vergeten dat er tegelijk nog een verkiezing plaatsvindt: die van het nieuwe Ledenparlement. En voor de koers van de bond is die verkiezing zeker zo belangrijk.

Bij de verkiezing van het Ledenparlement in 2013 was het lastig om een weloverwogen keuze te maken, omdat er niet zoveel informatie beschikbaar was over kandidaten. Er was destijds ook weinig tijd voor de voorbereiding en de uitvoering van de campagne.

Dit keer is er meer voorbereidingstijd. Het mooiste zou zijn als er fracties komen van kandidaten met een gedeelde visie op de bond, die zich over de sectoren heen verbinden aan een inhoudelijk programma. Op 1 december gaan de campagnes voor het Ledenparlement van start.

No comments: