Thursday, October 27, 2016

Draagvlak voor vakbonden

Zestig procent van de werknemers vindt het (heel) belangrijk dat er vakbonden bestaan. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO / CBS. De antwoorden verschillen per sector: werknemers in de ICT, de financiële sector en de zakelijke dienstverlening hechten gemiddeld minder belang aan vakbonden terwijl werknemers in de zorg hier juist meer belang aan hechten.

Ook opleiding en geslacht spelen een rol. Onder laag opgeleide werknemers vindt 71 procent vakbonden belangrijk en onder vrouwen is dit 63 procent.

Soms wordt beweerd dat jongeren niets met vakbonden hebben, maar dat blijkt niet uit de cijfers. Werknemers van 15–24 jaar hechten juist iets meer belang aan vakbonden dan de gemiddelde werknemer.

Tachtig procent van de werknemers vindt het bestaan van CAO’s (heel) belangrijk. Dit betekent dat er werknemers zijn die vakbonden niet belangrijk vinden maar het wel belangrijk vinden dat er een CAO wordt afgesloten.

Meer dan tachtig procent van de werknemers is (heel) tevreden over de manier waarop vakbonden hun belangen behartigen.

No comments: