Friday, April 8, 2016

Hoe vakbonden het leven van miljoenen Amerikanen veranderen

In een artikel in de LA Times analyseert arbeidsverhoudingenexpert Harold Meyerson de Fight for 15 - de campagne voor een hoger minimumloon:

Toen vakbond SEIU en een groep van 200 fastfoodwerkers in New York in 2012 de Fight for 15 lanceerden, was hun doel om de sector te organiseren, te beginnen met sectormoloch McDonald’s. Dat doel is vandaag de dag nog net zo ongrijpbaar als het toen was, maar de campagne is desondanks bezig om het leven te veranderen van miljoenen laagbetaalde werkers.

Een belangrijke mijlpaal is dat zowel California als New York een minimumloon invoeren van $15 per uur. Een ander voorbeeld is Seattle. Werknemers op de luchthaven van Seattle strijden - vooralsnog zonder succes - voor vakbondsrechten, maar het resultaat was een hoger minimumloon in heel Seattle:

Blijkbaar was het makkelijker om een substantiële loonsverhoging te winnen voor 100.000 werkers in Seattle, dan om een cao te sluiten voor de 4.000 werkers op de luchthaven - met wie het management nog steeds niet wil onderhandelen.

Vakbonden hebben te maken met disfunctionele arbeidswetten en ze verliezen macht, aldus Meyerson, maar toch weten ze substantiële verbeteringen voor werknemers voor elkaar te krijgen. Ze zullen nog meer van dit soort slimheid en vastberadenheid nodig hebben om een oplossing te vinden voor de desintegrerende arbeidsmarkt, waar reguliere banen steeds meer worden vervangen door uitzendbanen, zzp’ers, oproepkrachten en uitbestede werknemers.

LA Times

No comments: