Sunday, January 10, 2016

Waarom Amerikaanse dokters zich bij de vakbond aansluiten

Toen een Amerikaans ziekenhuis de artsen wilde outsourcen, merkte een dokter op: “Ze kunnen ons niet allemaal ontslaan - er zijn vakbonden”. De dokters besloten om zich aan te sluiten bij de American Federation of Teachers, waar het verplegend personeel van het ziekenhuis ook al bij was aangesloten. Noam Scheiber van de New York Times zocht het uit en ontdekte dat het niet alleen over outsourcing gaat, maar ook over bureaucratische efficiencymaatregelen:

Als je lang genoeg met ze praat, krijg je duidelijk het gevoel dat het niet alleen gaat om het feit dat hun banen op het spel staan, maar het verlies van iets minder concreets - de ruimte voor doktors om af te gaan op hun professionele oordeel.

“Het kan niet zo zijn dat het alleen maar om productie draait,”, aldus een dokter. “Het moet over kwaliteit gaan - veiligheid, een goede ervaring. Voor de patiënt in het bed is het belangrijk om als individu behandeld te worden, dat er rekening wordt gehouden met je behoeften.”

No comments: