Sunday, January 17, 2016

FNV-voorzitter Ton Heerts vertrekt: reacties; op zoek naar een opvolger

Afgelopen vrijdag heeft FNV-voorzitter Ton Heerts bekendgemaakt dat hij vanaf 1 mei zijn taken overdraagt en rond de zomer stopt als voorzitter: “Mijn taak zit erop. Ik heb er rotsvast vertrouwen in dat de FNV nu klaar is voor de toekomst”.

Reacties

Algemeen secretaris Leo Hartveld: “We vinden het jammer dat Ton heeft besloten niet door te gaan als voorzitter van de FNV, en zich niet opnieuw herkiesbaar te stellen. Hij is de eerste direct door de leden gekozen voorzitter en we beschouwen hem als onze voorman van het bestuur en boegbeeld van de FNV. Maar we respecteren zijn besluit. Hij wilde zijn drie speerpunten – fusie, sociaal akkoord, verjonging - uitvoeren en dat heeft hij met verve gedaan.”

Vice-premier Lodewijk Asscher noemt Heerts een ‘klasbak’. “Ik had hem graag wat langer gezien, omdat ik het knap vind wat hij deed. Maar je kunt mensen het recht niet ontzeggen na vier jaar weer wat anders te gaan doen.”

CNV-voorzitter Maurice Limmen: “Het is altijd jammer als iemand vertrekt met wie je samen belangrijke stappen hebt gezet, zoals het sluiten van het sociaal akkoord.”

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden het jammer dat Heerts opstapt. “Heerts is erin geslaagd om de FNV, die in groot gevaar was toen hij aantrad, weer op de kaart te zetten. Dat is een grote verdienste.” Michaël van Straalen (MKB-Nederland): “Heerts zag als voorzitter van de FNV de betekenis van oplossingen met een breed draagvlak. Dat is in deze tijd niet zo eenvoudig, maar hij ging er wel voor. Dat heb ik altijd zeer in hem gewaardeerd.”

VNO-voorzitter Hans de Boer zegt dat hij stevige gesprekken voerde met Heerts maar dat de persoonlijke relatie goed bleef. “En als een relatie goed blijft, kom je altijd wel ergens uit. Zo hebben we een aantal moeilijke cao-onderhandelingen kunnen vlottrekken.”

Opvolging: de procedure

Het bestuur wil op 5 februari met het Ledenparlement bespreken hoe de verdere procedure eruit ziet. Voorstel is in ieder geval om een derde vice-voorzitter te benoemen in de persoon van Gijs van Dijk, naast Catelene Passchier en Ruud Kuin. Zij zullen voorlopig de voorzitterstaken onderling verdelen, waarbij Gijs van Dijk een grotere rol krijgt in de nationale politiek.

Het is mogelijk om de verkiezing van een nieuwe voorzitter volgens planning begin 2017 plaats te laten vinden, of om deze naar voren te halen. Het lijkt erop dat er wordt aangestuurd op een verkiezing begin 2017, voorafgaand aan het vierjaarlijkse FNV-congres en parallel met de verkiezing van een nieuw Ledenparlement.

Ondertussen zijn er binnenkort twee plekken vrij in het bestuur, aangezien Edwin Bouwers in oktober zijn zetel beschikbaar heeft gesteld toen de fusie met FNV Kiem niet doorging. Hiervoor worden binnenkort kandidaten voorgedragen.

Mogelijke kandidaten

Heerts lijkt te denken aan een opvolger uit het huidige bestuur: “Door rond de zomer te stoppen als voorzitter en vanaf 1 mei mijn taken over te dragen, maak ik ruimte voor anderen die zich richting verkiezingen kunnen profileren.”

In de media wordt de naam Gijs van Dijk genoemd. Hij is volgens Trouw de ‘verwachte opvolger’, ook al omdat hij in september liet weten dat hij in de toekomst het voorzitterschap ambieert. Momenteel heeft hij onder meer pensioenen en de acties tegen het jeugdloon in zijn portefeuille.

Ook andere leden van het huidige bestuur worden genoemd. Trouw noemt Catelene Passchier: “Het is onbekend of ze ambitie heeft om voorzitter te worden. Dat ze het zou kunnen staat buiten kijf.” In regionale kranten wordt Mariëtte Patijn als kanshebber genoemd.

Trouw noemt ook iemand die niet in het huidige bestuur zit, namelijk Lilian Marijnissen. “Marijnissen heeft een groot rechtvaardigheidsgevoel, is vasthoudend en een harde werker. Als ze een gooi doet naar het voorzitterschap van de FNV is ze zeker niet kansloos.”

No comments: