Friday, December 11, 2015

FNV en racisme

Kunstenaar en activist Quinsy Gario was één van de sprekers op een FNV-hoorzitting over racisme afgelopen donderdag. Gario was in de geschiedenis gedoken en had een verslag gevonden van een manifestatie voor etnische jongeren die de FNV in 1989 heeft georganiseerd, in het kader van het project FNV 2000:

Pres. leidt onderwerp in.
na 3'05"
Adelmund schetst in betoog moeilijke positie van ethnische jongeren en geeft aan wat FNV voor hen wil doen: zorgen voor meer banen, geen discrimintatie, voorrang bij banen en aangepaste opleidingen - Pleit ervoor dat jongeren zich gaan organiseren en zich aansluiten bij FNV: "De FNV wil een kleurrijk FNV worden" - (Muziek)
na 5'29"
Int. in gesprek met jonge bezoeker van manifestatie, die vertelt in electronica te werken en nog geen lid te zijn van vakbond - Hij vindt dat verbetering erg traag gaat, "ik wacht eerst af wat hiermee zal gebeuren".

Etcetera. Gario las het verslag letterlijk voor wat een vrij hilarisch effect had, maar tegelijk natuurlijk ook vragen opriep. Als dit de voornemens uit 1989 waren, wat is er dan sindsdien gebeurd. En belangrijker: tegen racisme zijn, is dat een ding dat je erbij doet om te laten zien dat je aan de goede kant staat. Of is het een onlosmakelijk onderdeel van je core business? Gario pleitte voor dat laatste. Hij vond dat strijden tegen racisme verweven moet zijn met bijvoorbeeld de strijd tegen het neoliberalisme en de precarisering van de arbeid die daaruit voortvloeit.

Dat leek weer aan te sluiten op een opmerking uit de zaal van Bob Wester die aanvoerde dat werkgevers altijd proberen om de positie van werknemers te verzwakken door ze tegen elkaar uit te spelen. Als je dat laat gebeuren stel je als vakbond niets voor.

Arzu Aslan, kaderlid van de onderwijsbond AOB, vertelde over haar ervaringen als leraar op een ‘zwarte’ school in Amsterdam-West. De leraren zijn allemaal vol goede bedoelingen, maar dat betekent natuurlijk niet dat racisme daar niet voorkomt. Toen Wilders zijn ‘minder minder minder’-toespraak had gehouden kregen leerlingen te horen: als jij nou maar heel erg goed je best doet, dan heeft Wilders het niet over jou. Een soort voorwaardelijk burgerschap dus, aldus Aslan, die verder aanvoerde dat één van de grootste problemen van (onbewust) racisme is dat een deel van de leerlingen structureel lagere schooladviezen krijgt.

Tijdens de bijeenkomst kwamen uiteenlopende aanbevelingen ter sprake waaronder quota en blind solliciteren, waar militaire vakbond AFMP een proef mee doet. Dat laatste houdt in dat informatie over de afkomst van kandidaten bij de eerste beoordeling wordt afgeplakt om te voorkomen dat informatie over iemands achtergrond een rol speelt bij de beslissing om kandidaten uit te nodigen voor een eerste gesprek.

Journalist Abulkasimal-Jaberi voerde aan dat dit soort instrumenten nuttig kunnen zijn maar dat je wel moet analyseren binnen wat voor structuur ze worden ingezet. Hij zette de discussie op scherp door te wijzen op onderzoeken waaruit blijkt dat de politie doet aan ‘etnisch profileren’ – wat simpel gezegd betekent dat Marokkaanse jongeren een grotere kans lopen om te worden aangehouden, nog los van wat ze wel of niet hebben gedaan. Al-Jaberi staat daarom kritisch tegenover diversiteitsbeleid bij instituten als de politie en het leger: als de politie een Marokkaan aanneemt dan legitimeer je daarmee een instituut dat racisme in stand houdt.

De opmerking van Al-Jaberi leidde tot enige discussie maar daarbij werd vooral langs elkaar heengepraat. Als FNV zijn we een bond van alle werknemers inclusief militairen en politie, maar we hebben niet direct een overtuigend antwoord paraat op de vraag hoe je voorkomt dat je daarmee medeverantwoordelijk wordt voor verschijnselen als etnisch profileren.

Een panel bestaande uit Catelene Passchier (vice-voorzitter FNV); Erica Schaper (directeur FNV); Amin Michel (secretaris AFMP)  en Charley Ramdas (bestuurslid Nautilus International - FNV Waterbouw) reageerde op de analyses. Zij gaven aan dat het onderwerp hoger op de agenda moet maar dat het voor een deel nog zoeken is naar de manier waarop de FNV hiermee aan de slag moet.

De hoorzitting, georganiseerd door Cihan Ugural en Lot van Baaren, krijgt een vervolg in andere steden. Er wordt een verslag gemaakt dat kan worden opgevraagd via diversiteit@abvakabo.nl. Op de foto: Quinsy Gario (foto Arzu Aslan)No comments: