Wednesday, September 16, 2015

‘Trotse vakbondsman’ leidt Labourpartij

Afgelopen zaterdag heeft de Britse Labourpartij met een overweldigende meerderheid Jeremy Corbyn gekozen als nieuwe partijleider. In een van zijn eerste publieke optredens in zijn nieuwe rol gaf Corbyn een toespraak op het congres van vakbondskoepel TUC, waarin hij zichzelf omschreef als een ‘trotse vakbondsman’ en zei: “Ik ben een actief vakbondslid en dat zal ik altijd blijven. Dat zit in mijn genen.”

Ondertussen suggereert de Guardian dat Corbyn’s opvattingen een cruciale rol kunnen gaan spelen in het aangekondigde referendum over de vraag of Groot-Brittannië lid moet blijven van de EU. De Conservatieve premier David Cameron onderhandelt met de EU over nieuwe afspraken en “de premier staat onder druk van het bedrijfsleven om aanpassingen van werknemersrechten op te nemen in zijn onderhandelingspakket” (dit zou goed aansluiten bij zijn bredere anti-vakbondsbeleid).

De TUC heeft aangekondigd dat steun voor het EU-lidmaatschap niet langer vanzelfsprekend is als dit betekent dat sociale rechten en werknemersrechten worden uitgehold. Voorzitter Frances O’Grady tegenover de FT: “Zij die verwachten dat de vakbeweging campagne gaat voeren voor Europa zouden heel goed na moeten denken of ze redelijkerwijs dat verzoek kunnen doen als ze vervolgens via de achterdeur onze rechten aanvallen.”

Volgens de Guardian zijn er in het pro-Europese kamp ‘grote zorgen’ over de ‘groeiende Eurosceptische stemming’. Corbyn heeft nog geen standpunt ingenomen maar heeft gezegd dat Cameron geen ‘blanco cheque’ moet krijgen voor zijn onderhandelingen met de EU.
Hieronder enkele citaten uit de toespraak die Corbyn heeft gehouden op het congres van de TUC.

Internationale solidariteit
“We moeten onze solidariteit tonen met vakbondsleden over de hele wereld die precies dezelfde zaken opeisen die wij voor onszelf bereikt hebben en die wij proberen te verdedigen. De vakbeweging is een wereldwijde beweging, niet slechts een nationale beweging en we zouden ons er nooit voor moeten schamen om dat te zeggen.”

Democratisering
Doelend op de mensen die deelnamen aan zijn eigen verkiezing: “Maar al die mensen die zijn opgestaan om deel te nemen aan dit proces zijn opgestaan, zeker, omdat ze geïnteresseerd waren, zeker, omdat ze hoopvol waren, maar zeker ook omdat ze deel willen nemen aan een democratisch proces waarin we samen het beleid maken. … Ik wil dat iedereen zijn of haar opvattingen naar voren brengt, elke vakbondsafdeling, elke partijafdeling en elke bond, zodat we op een organische manier onze krachten, onze ideeën en onze verbeeldingskracht ontwikkelen.”

De nieuwe Vakbondswet die Cameron wil invoeren
“Ze bedreigen het recht om vreedzaam te protesteren door hun poging om picketing te criminaliseren. Ze bedreigen zelfs de vrijheid van meningsuiting doordat ze beperkingen willen opleggen aan wat een vakbondslid op de sociale media mag zeggen tijdens een arbeidsconflict. Krijgen we werkelijk teams van ambtenaren of advocaten of politie of iemand die de enorme stroom aan Twitter- en Facebookberichten gaat uitpluizen op zoek naar iets wat iemand heeft gezegd over een werkgever of over een arbeidsconflict? Wat is dat voor een bemoeizuchtige samenleving die ze tot stand proberen te brengen.”

Bezuinigingen
“Ze noemen ons de ‘begrotingstekortontkenners’, maar ze geven miljarden uit om de belastingen te verlagen voor de rijkste families en de meest winstgevende bedrijven. Wat zij zijn, is ‘armoedeontkenners’. … Laten we duidelijk zijn. Bezuinigen is een politieke keuze die deze regering heeft gemaakt en zij leggen deze keus op aan de meest kwetsbare en de armste mensen in onze samenleving.”

No comments: