Sunday, June 14, 2015

VS: ‘Nederlaag handelsverdrag toont kracht van vakbonden’

Afgelopen vrijdag stemde het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden tegen een ‘fast track’-procedure die de president meer macht zou hebben gegeven bij de onderhandelingen voor een handelsverdrag met Aziatische landen. Volgens een analyse in de New York Times speelde een coalitie van vakbonden en linkse activisten hierbij een centrale rol. Vakbondsleden hebben 650 activiteiten georganiseerd, 160.000 telefoontjes gepleegd en meer dan 20.000 brieven verstuurd. Voorzitter Richard Trumka van de AFL-CIO:
Onze dank gaat uit naar alle activisten, families, lokale leiders en gekozen politici die zich onvermoeibaar hebben ingezet voor transparantie en werknemersrechten in internationale handelsverdragen. Dit was waarlijk democratie in actie.
Volgens de analyse in de NYT was de campagne een succes omdat ze al in 2013 zijn begonnen en vanwege de brede steun in de vakbeweging. Een woordvoerder van de werkgeverslobby zei dat hij ‘verbijsterd’ was dat zelfs de SEIU de campagne steunt, ook al vertegenwoordigt deze veel werknemers in de publieke sector: “Geen enkele van deze werknemers ondervindt ook maar in het minst een negatief effect van concurrentie met geïmporteerde goederen. Maar SEIU is erbij om solidariteit te tonen.”

De NYT legt uit waarom de steun van de SEIU wel degelijk hout snijdt: als de arbeidsvoorwaarden in de private sector onder vuur komen te liggen, dan verzwakt dat de hele vakbeweging.

In Nederland heeft de FNV stelling genomen tegens TTIP, de transatlantische tegenhanger van het handelsverdrag met Azië.

No comments: