Sunday, February 15, 2015

CNV-voorzitter: ‘Als een Franse bond tegen is, wordt meteen een kruispunt bezet’

CNV-voorzitter Maurice Limmen waarschuwt in een interview in NRC Handelsblad de VVD die cao’s achterhaald vindt en flexibele arbeid promoot:

Als een Franse bond tegen is, wordt in Parijs meteen een kruispunt bezet. In Nederland voeren we weinig actie en daar zijn we trots op. In de lijstjes over ons vestigingsklimaat voor bedrijven wordt dat altijd als een van de belangrijkste punten genoemd. Dan denk ik: Ja, VNO-NCW en VVD: realiseer je wel dat we dat alleen overeind houden als er aan beide kanten het vertrouwen is dat je er samen uit wilt komen.

Als werkgevers en politiek het poldermodel onderuit halen, dan moeten ze rekening houden met acties: “Als we het niet redden met praten, heb je andere middelen. Daar zitten we niet op te wachten, maar wat moet dat moet.”

Limmen neemt daarmee impliciet afstand van de Unie, die vorige maand staken als achterhaald bestempelde. Onlangs mislukte een fusie tussen het CNV en de Unie. De Unie zei dat Limmen de fusie had tegengehouden, maar Limmen zegt hier weer met ‘verbazing’ kennis van te hebben genomen.

No comments: