Tuesday, January 6, 2015

Zijn flexwerkers bereid om te staken

Een nieuw onderzoek van Giedo Jansen e.a. gebruikt een survey onder duizend Nederlanders om te analyseren hoe het type contract samenhangt met de bereidheid om te staken. Het bleek dat werknemers met flexibele contracten nauwelijks minder bereid zijn om te staken dan werknemers met vaste contracten (uiteraard is bereidheid om te staken niet hetzelfde als daadwerkelijk meedoen aan een staking, zoals de auteurs ook opmerken).

In hun bespreking van de uitkomsten noemen Jansen e.a. de cruciale rol die vakbonden kunnen spelen bij het mobiliseren van flexwerkers. Ze wijzen op een artikel van Melanie Simms en Deborah Dean, die een analyse hebben gemaakt van succesvolle mobilisaties van onderwijzers en artiesten met flexcontracten in Groot-Brittannië.

Eén van de respondenten in hun onderzoek benadrukte de rol van acteursvakbond Equity. “Equity was daar heel duidelijk over - we moesten als team samen optrekken. Dat Equity niets kon doen, het kwam op ons aan.”

Dean en Simms bespreken de rol van organisers:
Werkgevers voerden aan dat ontslagen onvermijdelijk waren vanwege externe factoren (minder subsidie, dalende kaartverkopen). De rol [van organisers] was mede om aan te voeren dat de keuzes van het management centraal stonden.
Ze concluderen dat werknemers met onzekere contracten met specifieke problemen te maken hebben, maar dat de manieren om deze problemen te overwinnen - door mobilisatie en collectivisering - niet zoveel verschillen van wat werkt in andere situaties.

Giedo Jansen, Agnes Akkerman and Kurt Vandaele (2014). Undermining mobilisation? The effect of job flexibility and job instability on the willingness to strike. Economic and Industrial Democracy, 1-19.
Melanie Simms and Deborah Dean, Mobilising contingent workers: An analysis of two successful cases. Accepted for publication in Economic and Industrial Democracy.

No comments: