Wednesday, January 14, 2015

Reacties op het stakingsbeleid van De Unie

“Staken levert niks op, daarom doet De Unie dat niet meer”, zo maakte voorzitter Reinier Castelein deze week bekend. “Als argumenten aan tafel niet helpen, dan helpt een polonaise op het Malieveld zeker niet”. Een overzicht van de reacties.

Vakbonden

Reacties van vakbonden:

Ton Heerts, voorzitter FNV: “Een vakbond die nooit staakt is een tijger zonder tanden. Staken is de kern van vakbondsvrijheid en niet voor niets een grondrecht. De FNV poldert als het kan en foldert als het moet en daar hoort staken bij.”

Maurice Limmen, voorzitter CNV: ”Staken blijft een uiterst redmiddel. We proberen het te vermijden, maar als het niet anders kan, dan kan het niet anders.”

Peter Schalk, bestuurder van de Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU), noemt het standpunt van Castelein ‘uitstekend’. “De RMU is principieel tegen staken. Vanuit de Bijbelse lijn dat je de gezagsrelatie ermee doorbreekt”, verklaart Schalk. “Bovendien pleeg je contractbreuk als je staakt. Onze stelling is dat staken alleen mag als doorwerken zonde is of als er sprake is van apert onrecht. Dat laatste hebben we later toegevoegd vanwege extreme situaties in het buitenland waarbij werkers soms zelfs in levensgevaar verkeren.” Reformatorisch Dagblad, 13 januari

Louis Groen (gepensioneerd bestuurder bij FNV Bouw) reageert aanvankelijk cynisch op de uitlatingen van Castelein. “De Unie stopt met staken? Daar missen we niks aan want die staakte toch al nooit mee!” Noord-Hollands Dagblad, 13 januari

Oud-vakbondsbestuurder en oud burgemeester van Zaanstad Ruud Vreeman vindt het onverstandig om staken vaarwel te zeggen. “Ik denk dat de Unie denkt: onze werknemers redden zich wel. Maar als je ziet hoeveel bankpersoneel er werkloos thuis zit.” Dat De Unie dit wapen schrapt, vindt hij niet verstandig. “Als er echt een conflict is, dan moet je het stakingswapen kunnen pakken.” Noord-Hollands Dagblad, 13 januari

Werkgevers

Reacties van werkgevers:

Bij de positief verraste werkgeversorganisaties ging gisteren direct de vlag uit. […] Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland juichen de koers van De Unie toe. “Praten is namelijk verstandiger dan staken”, aldus een woordvoerder. Telegraaf, 13 januari

VNO-NCW steunt Castelein. Woordvoerder Roelf van der Kooij noemt het besluit van De Unie ‘verstandig en realistisch’. “Staken brengt alleen maar schade toe, aan een bedrijf, maar ook op werkvloer, waar je een tweespalt krijgt tussen degenen die wel en niet staken”. AD, 13 januari

Werkgeversorganisatie VNO-NCW vindt het een “realistisch en moedig besluit”. NRC Handelsblad, 13 januari

Redactionele commentaren en columnisten

Reacties van redacties:

Nederlandse vakbonden zijn gematigd. Ze overleggen liever dan dat ze actie voeren. Maar het kan, zou je zeggen, voor een vakbond toch geen kwaad om het stakingswapen achter de hand te houden. Zeker niet nu werkgevers vinden dat cao’s snel - liefst dit jaar nog - ‘gemoderniseerd’ moeten worden. […] Er is niks op tegen om te overleggen over een modernisering van cao’s. Maar het heeft er alle schijn van dat werkgevers onder het mom van moderniseren vooral willen bezuinigen. Vakbonden - ook die zijn volgens menigeen ‘uit de tijd’ - zullen in het belang van hun leden op hun tellen moeten passen. Zij hebben weinig andere mogelijkheden om hun argumenten kracht bij te zetten dan staken, al is het maar als stok achter de deur. Commentaar Eindhovens Dagblad, 14 januari

Het kan gewoon niet waar zijn, vrijwillig vooraf je onderhandelingspositie ondergraven. Het is vast komisch bedoeld. Staken was in Nederland altijd al het laatste redmiddel. Waarom zou je er helemaal van afzien? Ze kunnen er niet meer mee dreigen. Theo Hakkert, Twentsche Courant Tubantia, 13 januari

Heerts heeft gelijk. Een bond die succes wil boeken, kan niet zonder staken. De Gooi- en Eemlander, 14 januari

Tegelijk met De Unie roepen de werkgevers dat cao’s moderner en flexibeler moeten. Neem je dat actieplan door dan blijkt dat ze op ‘ramkoers’ zitten richting versobering van ‘oude verworvenheden’. De FNV voorziet een loopgravenoorlog in cao-land. Daar stellen ze dat werkgevers werknemers enkel zien als een kostenpost die de winst aantast. De tijd van solidariteit tegen de crisis is echt voorbij. De werkgevers poetsen hun kanonnen op. De FNV herinnert zich waar de strijdbijl is begraven. En De Unie wil met een gebroken geweertje de cao-oorlog winnen. Gooi- en Eemlander, 14 januari

Weinig staken is goed, van het recht daarop afzien is slecht […] Het maakt een rare indruk dat een belangenbehartiger zich bij voorbaat het recht ontzegt om alle toegestane onderhandelingsmiddelen in te zetten. Ook het middenkader, dat goed vertegenwoordigd is onder de leden van De Unie, is niet immuun voor de ontregelende krachten van mondialisering, uitbesteding en robotisering. Het feit dat anderen wéten dat je het stakingswapen als drukmiddel kunt inzetten, is deel van de pressie, deel van je succes. Helemaal uitsluiten doet De Unie dat dan ook niet, maar de uitzonderingsclausule is wat het is: alleen als het echt niet anders kan de ‘barricade’ op. Hier geldt het credo: wie zijn praktische kennis en ervaring niet op peil houdt, verleert het spel. Use it, or lose it. Hoofdredactioneel commentaar, NRC Handelsblad

Onderzoekers

Reacties van onderzoekers:

Volgens vakbondseconoom Paul de Beer is staken vooral een belangrijk drukmiddel om als vakbond achter de hand te hebben. Het is niet zozeer dat je door stakingen iets bereikt, maar wel door het feit dat je kúnt staken. In de praktijk zul je af en toe moeten staken om te laten zien aan werkgevers dat je als vakbond daartoe nog steeds in staat bent. Het lijkt me lastig voor De Unie om toch voldoende druk uit te oefenen als je op voorhand afziet van je stakingsrecht. Telegraaf, 13 januari

Dat de staking is uitgerangeerd als machtsmiddel betwijfelt Ruud Muffels, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg. “De vraag is welke stok je dan nog achter de deur hebt.” Vooral voor de lager opgeleide werknemers, die bij de FNV en de CNV zijn aangesloten, is de staking volgens Muffels vaak het uiterste redmiddel waarmee zij hun eisen kracht kunnen bijzetten. Volkskrant, 13 januari

Hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp: ”Staken is niet voor niets een grondrecht; het is een methode om serieus voor je eigen belangen op te komen. Als je dat opoffert, kun je je standpunt geen kracht meer bijzetten. Als de werkgever geen loonsverhoging wil geven, tekent de vakbond dan toch het contract? Zegt hij dan tegen zijn leden: ‘Sorry, maar het is ons niet gelukt’? Ik zou meteen mijn lidmaatschap opzeggen.” Algemeen Dagblad, 13 januari

”[...] waarom maken ze het bekénd?”, zegt Paul van der Heijden, hoogleraar internationaal arbeidsrecht. “Staken is een recht. Je kunt er ook geen gebruik van maken, terwijl je het wel als drukmiddel achter de hand houdt.” NRC Handelsblad, 13 januari

Volgens hoogleraar arbeidsverhoudingen Paul de Beer heeft De Unie gemakkelijk praten: “De Unie onderhandelt meestal samen met FNV en CNV. Als die gaan staken met resultaat profiteert De Unie daar van mee. Maar uiteindelijk verzwakt onderlinge spanning de vakbonden.” NRC Handelsblad, 13 januari

Volgens vakbondshistoricus Sjaak van der Velden zijn de leden van De Unie de verliezers. “Je kan wel denken dat je niet meer wilt staken, maar je moet het niet zeggen. Nu is de onderhandelaars van De Unie een wapen ontnomen.” Trouw, 14 januari

Ook hoogleraar arbeidsverhoudingen Paul de Beer is niet erg positief. Het verbaast hem dat Castelein “een pressiemiddel inlevert, zonder dat daar een nieuw instrument voor in de plaats komt”. Ook zijn publieksvriendelijke campagnes weinig vernieuwend, vindt De Beer. Stakingen stoten wellicht een potentiële doelgroep af, denkt hij, maar stoppen met staken trekt niet per definitie nieuwe leden aan. NRC Next, 14 januari

Macro-econoom Matthijs Bouman: De Unie heeft mijn sympathie. De vakbond hangt veel minder aan verworven rechten en verouderde arbeidsmarktinstituties dan andere bonden. Maar het stakingswapen vrijwillig aan de wilgen hangen, dat is mij iets te pacifistisch. Het mes moet wel op tafel blijven. Juist nu! Financieele Dagblad, 14 januari

Hoogleraar Arbeidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen Saskia Peters is verrast door de belofte van De Unie. “Ik vind het leuk dat De Unie uitgaat van de redelijkheid van werkgevers. Maar waar heb je dan een vakbond voor nodig?” Peters voert aan dat stakingen succesvol kunnen zijn, zie bijvoorbeeld de acties in de Rotterdamse haven en van de schoonmakers.

Het argument dat de jonge werknemers van nu en straks zich meer aangetrokken voelen tot een stakingsloze vakbond, overtuigt Peters niet. “De colleges die ik geef over stakingen zijn heel populair onder mijn studenten. Dat vinden ze juist spannend. Wat mag wel, wat mag niet, hoe ver mag je gaan. [...] De Unie doet er beter aan zich te vernieuwen, sociale media in te zetten, echte toegevoegde waarde te bieden. Een vakbond zonder ultiem wapen is niet per se aanlokkelijk.” Dagblad van het Noorden, 14 januari

No comments: