Sunday, December 14, 2014

De politieke effectiviteit van algemene stakingen

Op maandag 15 december wordt er in België een nationale staking georganiseerd ‘tegen zure & asociale besparingen, voor een rechtvaardig beleid’. De actie past in een Europese trend: terwijl het aantal ‘gewone’ stakingen afneemt, vinden er steeds meer algemene stakingen plaats. Sinds 1980 zijn er in Europa 130 algemene stakingen geweest (inclusief 13 geloofwaardige stakingsdreigingen), waarvan 36 in de periode 2010–2012.

En die algemene stakingen lijken succes te hebben, concluderen onderzoekers Kerstin Hamann, Alison Johnston en John Kelly (via Kurt Vandaele). Niet alleen kunnen stakingen en stakingsdreigingen ertoe leiden dat regeringen hun beleid aanpassen, maar bovendien blijkt dat regeringspartijen die te maken krijgen met een algemene staking vaak verlies lijden bij de volgende verkiezing. En dat lot treft niet alleen linkse, maar ook centrum- en rechtse regeringen.

Bij dit soort correlaties is het moeilijk om causaliteit aan te tonen, al hebben de auteurs natuurlijk gecorrigeerd voor een aantal relevante variabelen. Hoe dan ook is een algemene staking een teken voor regeringspartijen dat ze zich zorgen mogen maken over de komende verkiezing.

Informatie over de Belgische staking: ABVV, ACV, FNV.

No comments: