Sunday, October 5, 2014

VS: Coalities van buschauffeurs en passagiers

Overal in de VS duiken belangenorganisaties op en vaak noemen ze zich ‘bond van buspassagiers’, schrijft Labor Notes. Organizers springen op de bus om met passagiers over de dienstverlening te praten. Steeds vaker vormen ze coalities met buschauffeurs om te strijden tegen bezuinigingen die leiden tot lagere frequenties of zelfs het opheffen van buslijnen. Soms proberen de ov-bedrijven chauffeurs en passagiers tegen elkaar uit te spelen, bijvoorbeeld door de prijzen te verhogen en de schuld te geven aan de cao die met de vakbond is gesloten.

No comments: