Saturday, September 20, 2014

Wethouder: Ook bij tewerkstelling recht op collectieve actie

Werklozen die zonder arbeidscontract te werk worden gesteld vallen net als alle andere werkenden onder fundamentele arbeidsrechten zoals het recht op collectieve actie. Die uitspraak deed de Amsterdamse wethouder Arjan Vliegenthart in antwoord op een vraag van raadslid Maureen van der Pligt.

Aanleiding zijn berichten over intimidatie van deelnemers aan een tewerkstellingsproject die mee wilden doen aan een protest tegen onbetaald werk.

In een commentaar schrijft de organisatie Doorbraak:

In principe behoort tot het recht op collectieve actie voor arbeiders ook het recht om het werk neer te leggen. Tot nu toe echter worden bijstandsgerechtigden gestraft met korting op of stopzetting van hun uitkering, als ze weigeren om dwangarbeid te verrichten. Die straf staat uiteraard op gespannen voet met het recht om te staken. Historisch gezien heeft staken altijd een van de machtigste actiewapens van de arbeidersbeweging gevormd. Ook dwangarbeiders zouden daarmee hun eisen volop kracht kunnen bijzetten.

Overigens heeft het Amsterdamse stadsbestuur aangekondigd dat er een einde wordt gemaakt aan de verplichting voor werklozen om te werken voor minder dan het minimumloon.

No comments: