Friday, August 15, 2014

Hoe SIPTU 12.000 zorgwerkers organiseerde

In een artikel dat binnenkort in Industrial Relations Journal verschijnt analyseren Caroline Murphy en Thomas Turner hoe de Ierse vakbond een combinatie gebruikte van grassroots organising, rechtzaken en lobbyen om (thuis-) zorgwerkers te organiseren en in verzet te komen tegen bezuinigingen.

De campagne startte in 2004 toen de economie bloeide. Als gevolg van de financiële crisis in 2008 kreeg de zorgsector te maken met bezuinigingen en outsourcing. De vakbond reageerde door nog intensiever te organisen met als doel solidariteit tussen alle werknemers in de zorgsector.

Een cruciaal element in de campagne was de steun van zorgontvangers en hun familieleden, die meeliepen in demonstraties. Een ander element was een serie road shows over de hervorming van de thuiszorg, georganiseerd in samenwerking met de overheid. Zorgwerkers konden betaald verlof krijgen om aan de bijeenkomsten mee te doen. De bijeenkomsten boden de vakbond een kans om nog meer werkers te mobiliseren.

Tot nog toe heeft de SIPTU zich vooral gericht op het bestrijden van verdere privatisering van de zorg. Een belangrijke uitdaging is om de werkers te organiseren die al in dienst zijn bij particuliere ondernemingen, stellen Murphy en Turner.

Artikel (gated)

No comments: