Wednesday, July 30, 2014

Uitspraak VS: ‘McDonald’s aansprakelijk voor arbeidsovertredingen van franchises’

Tot grote verontwaardiging van de werkgeverslobby heeft de Amerikaanse  National Labor Relations Board bepaald dat McDonald’s verantwoordelijk zou kunnen worden gehouden voor onderbetaling en andere misstanden bij franchises. De New York Times citeert experts die suggereren dat de uitspraak, als deze standhoudt, vergaande gevolgen kan hebben. Bedrijven die gebruik maken van onderaannemers of uitzendbureaus worden mogelijk op zijn mins medeaansprakelijk voor overtredingen op het gebied van overwerk, loon en vakbondsvrijheid.

De Labor Board ‘verklaarde 43 van de 181 claims ontvankelijk waarin McDonald’s restaurants ervan worden beschuldigd werknemers illegaal te ontslaan, te bedreigen of anderszins te straffen voor hun vakbondsactiviteiten’. Nog eens 64 claims worden nog onderzocht.

Via. Achtergrond fastfood campagne

No comments: