Wednesday, July 16, 2014

Huishoudelijk werkers participeren in actieonderzoek

Een netwerk van onderzoekers, vakbondsactivisten en huishoudelijk werkers heeft onderzoek gedaan naar de positie van huishoudelijk werkers in Nederland en Zuid-Afrika. Huishoudelijk werkers speelden een actieve rol in het onderzoek. De onderzoekers leggen uit:
In doing so, we wanted to redress the frequent experiences of domestic workers who have been “studied” by researchers who often demand time, ask difficult and intimate questions, and rarely return their results or give back to the domestic workers and their organizations. At the same time, we focused on assuring that this research would be relevant to domestic work- ers themselves, accessible to organizations and applicable to the active national contexts that are developing policy changes to increase workers’ rights.
In een handleiding beschrijven ze hoe het onderzoek is uitgevoerd. De onderzoekers namen verantwoordelijkheid voor de onderzoeksmethoden en de werkers hadden een rol als medeonderzoeker. Iedere werker die interesse heeft moet mee kunnen doen, suggereren de auteurs, al zijn er wel praktische overwegingen (taal, tijd). De medeonderzoekers werden getraind en voerden interviews uit. De handleiding beschrijft zaken als het vaststellen van de onderzoeksvraag, respondenten vinden, interviewvaardigheden, uitschrijven en coderen van interviews en het analyseren van de resultaten. Handleiding

No comments: