Wednesday, June 4, 2014

FNV: Meer actie, betere resultaten

In de eerste vijf maanden van dit jaar is het aantal vakbondsacties verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, zo heeft de FNV bekendgemaakt.

Acties waren vaak nodig vanwege verslechteringsvoorstellen van werkgevers, aldus cao-coördinator Mariëtte Patijn. Waar actie is gevoerd, zijn betere cao-afspraken gemaakt. De gemiddelde loonstijging, 1,73%, is hoger dan vorig jaar.

Mariëtte Patijn:
Wij willen dat werkgevers duurzaam met mensen omgaan. Dat zij zorgen voor eerlijk werk voor iedereen, met een inkomen waarvan je kunt rondkomen, zonder uitbuiting en onderbetaling. Dit vergt ook actie van werknemers. Het gaat niet van de ene op de andere dag lukken. Wij gaan uit van een paar jaar.

Bron: FNV

No comments: