Friday, May 23, 2014

Arbeidsconflicten: meer vertrouwen in de vakbond dan in de baas


Onderzoekers van de Radboud Universiteit hebben een survey uitgevoerd onder vakbondsleden om meer inzicht te krijgen in de rol van identificatie en vertrouwen bij de beslissing om mee te doen aan een staking:
In stakingsliteratuur wordt identificatie met de vakbond gezien als een belangrijke voorspeller van stakingsdeelname. Sociale identificatie is de binding die een persoon heeft met een groep. Het is een belangrijk begrip binnen de sociale psychologie om keuzes van mensen te verklaren. Hoe sterker de binding met de bond, des te groter de kans dat een medewerker staakt. Maar een medewerker kan zich ook sterk identificeren met het bedrijf. Veel mensen zijn trots op hun baan en de organisatie waarvoor ze werken. Het is niet onwaarschijnlijk dat werknemers zich tegelijkertijd met zowel de werkgever als met de vakbond identificeren.
Uit het onderzoek blijkt dat werknemers zich zich bij een dreigend cao-conflict veel sterker met de vakbond identificeren (3,5 op een schaal van 1-5) dan met het management (2,4). Ook hebben ze veel meer vertrouwen in de vakbond dan het management (3,8 versus 2,9).

Bron (pdf)

No comments: