Thursday, November 14, 2013

Wanneer komen protesten op TV

Slechts ongeveer één op de tien protesten komt op tv. De kans is groter als de opkomst groot is (van de demonstraties met minstens 5.000 deelnemers komt driekwart op TV); als de vakbonden meedoen; als er in het weekend wordt gedemonstreerd en als het protest niet statisch is (er wordt gelopen van punt A naar B). Ook heeft de TV meer belangstelling voor protesten als er sprake is van ordeverstoring (er worden eieren gegooid, vuilnis gaat in brand, er worden mensen gearresteerd) of als dat wordt verwacht (de politie heeft alvast een waterkanon klaargezet). Theater helpt om op TV te komen, maar zorgt niet perse voor uitgebreide aandacht. Verder besteedt de publieke omroep wat meer aandacht aan protesten dan de commerciële omroep. Dat alles blijkt uit een grootschalig onderzoek waarop de Belgische politicoloog Ruud Wouters volgende week hoopt te promoveren.

Rens Vliegenthart bespreekt het onderzoek op politicologenblog Stuk Rood Vlees. Hij betrekt de conclusies op de Nederlandse situatie:
Het ontbreekt veel recente demonstraties in Nederland aan de bovengenoemde ‘succesfactoren’: het aantal demonstranten is beperkt, de gekozen vorm statisch en de protesten worden zelden ondersteund door de vakbonden, die door het sociaal akkoord dat zij hebben gesloten met de regering met handen en voeten gebonden zijn. Vooral het ontbreken van de steun van de vakbeweging is een belangrijk verschil met veel meer succesvolle demonstraties uit het recente verleden. Het is dan ook niet waarschijnlijk dat de huidige demonstraties veel indruk zullen maken […].
Dat kan natuurlijk veranderen. Op 30 november demonstreert de FNV in Utrecht voor koopkracht en echte banen.

No comments: