Sunday, September 8, 2013

Canadese bonden fuseren, ambitieuze plannen om werknemers te organiseren

Twee Canadese bonden zijn samengegaan in Unifor. De nieuwe bond, met ruim 300.000 leden de grootste Canadese bond in de particuliere sector, heeft besloten dat 10% van het lidmaatschapsgeld wordt geïnvesteerd in het organiseren van meer werknemers; ‘de meest ambitieuze en best gefinancierde organizingstrategie uit de geschiedenis van de Canadese arbeidersbeweging’.

De nadruk ligt op werknemers die andere werknemers organiseren en op campagnes die zijn geworteld in de lokale gemeenschap (community unionism). Daarnaast worden specialistische capaciteiten ingezet als strategisch onderzoek, communicatie en juridische expertise. De bond wil ook actie ondernemen tegen overheidsbeleid dat erop gericht is de macht van vakbonden te breken.

Ter gelegenheid van de oprichting hield Naomi Klein een pleidooi voor actie tegen klimaatverandering.

No comments: