Monday, July 22, 2013

Internationale coalitie wil gewoon goed werk voor stagiaires

Stagiaires in Amerika hebben enige successen geboekt met rechtszaken tegen misbruik van onbetaald werk. Daarnaast zijn er initiatieven om stagiaires te organiseren, deels geïnspireerd door recente campagnes van fastfoodwerkers en andere groepen. Daarbij wordt ook internationaal samengewerkt:
[De Fair Pay Campaign] is van plan om professionele organizers te huren om stagiaires in centra als New York en Los Angeles te entousiasmeren […] En Intern Labor Rights, een groep in New York die voortkomt uit de Occupy Wall Street-beweging, is bezig om een coalitie te smeden met bondgenoten in Canada, Groot Brittannië, Frankrijk, Zwitserland, Nederland en Oostenrijk. In al deze landen wordt ook gewerkt aan campagnes om stages eerlijker te maken.
Hun standpunt:
Tenzij het gaat om een bonafide leerwerkbaan of vrijwilligersbaan, moet een stage betaald worden, open staan voor iedereen en op een transparante manier worden bekendgemaakt – en er mag nooit sprake zijn van verdringing van andere banen.
Bron: New York Times

No comments: