Thursday, May 23, 2013

Werknemers, vakbonden en multinationals: uitkomsten van de Loonwijzer

Een nieuwe publicatie van het European Trade Union Institute analyseert verschillen tussen multinationals en lokale bedrijven aan de hand van gegevens afkomstig uit de Loonwijzer. Multinationals betalen over het algemeen hogere lonen en bieden meer training en carrièremogelijkheden. Aan de andere kant hebben ze meer onbetaald overwerk en reorganisaties en ervaren hun werknemers meer stress. Niet alle bedrijven volgen hetzelfde patroon: zo volgen sommige multinationals in de detailhandel en vervoer en communicatie een ‘low road strategy’ waarbij onder meer sprake is van neerwaartse druk op de salarissen. Dit komt onder meer voor in Nederland, Zweden en Groot-Brittannië.
Multinationals hebben vaker een werknemersvertegenwoordiging (zoals een ondernemingsraad) en ze vallen vaker onder een cao. Dit zou te maken kunnen hebben met hun grotere bedrijfsomvang en daarnaast met EU-regelgeving als het gaat om het raadplegen van werknemers en MVO. In de detailhandel en metaal en electronica is de organisatiegraad bij multinationals hoger; in andere sectoren is de organisatiegraad vaak juist lager bij multinationals.

No comments: