Tuesday, May 7, 2013

‘Bij verkiezingen hoort een campagne toch…’ – Uit het logboek van een kandidaat voor het ledenparlement FNV


[Door Tonny Groen] - Half april 2013 besluit ik om mij kandidaat te stellen voor het ledenparlement. Geen idee hoe het werkt. Mailen en bellen met actieve leden en de bestuurder leidt tot verwarring. Ze weten het niet, het wordt per sector aangestuurd en even is er zelfs sprake van een onmogelijke kandidaatstelling omdat onze subsector ‘geen zetels heeft’. Op de site van mijn bond verschijnt een handleiding kandidaatstelling. Er zijn verschillen per sector als het gaat om de eisen en methoden van kandidaatstelling en mijn sector… staat er niet bij.
Pfff… ik schrijf mij digitaal in, via een vastgelegde format, op iets waarvan ik vermoed dat dat mijn ‘grote’ sector is.
Dat werkt, ik krijg per mail een bevestiging en de dag na de sluiting van de kandidaatstelling een uitnodiging voor een echt gesprek. Er zijn 10 kandidaten. Het gesprek blijkt een formaliteit. De leden bepalen, zolang ik aan de eisen voldoe, maar ik krijg hier niet echt antwoord op een inhoudelijke vraag: of ik in het ledenparlement vrij van sectorbelangen kan optreden en stemmen…

Campagne
Bij verkiezingen hoort een campagne, toch… Via Twitter, LinkedIn en Facebook maak ik mijn kandidaatstelling bekend en ik maak een blog. Dan ontstaat verwarring: Door mijn actie vragen leden zich op internet af wie de andere kandidaten zijn in andere sectoren zijn voor al die zetels in het ledenparlement. Op Facebook en LinkedIn ontstaan verschillende initiatieven om achter namen te komen maar die zijn verre van compleet.
Er wordt centraal wel reclame gemaakt voor de kandidaat nieuwe voorzitter maar over kandidaten voor het ledenparlement blijft centraal de berichtgeving minimaal. Ik zie op het web wel kleine sector initiatieven.

Stemmen
Op 1 mei valt bij leden een brief in de bus, er kan digitaal daadwerkelijk gestemd worden op de voorzitter tot de 14e, voor onze sectoren ook op het ledenparlement tot en met de 7e.
Ik gebruik mijn code en zie nu weer mijn ‘grote sector’ verschijnen en zowaar 15 kandidaten, met een verhaaltje binnen de format, allemaal voor 1 zetel. Ik zie niets over andere bonden of sectoren.
Ik ken nu mijn directe tegenkandidaten. Ik wens ze veel succes en dat de beste kandidaat moge winnen! Ik had graag publiekelijk met ze in debat gegaan, zoals ook de kandidaat-voorzitters doen, maar in deze sector wordt dat niet georganiseerd, mogelijk ergens anders wel. Wel zie ik nog een klein initiatief van mijn subsector; een stemadvies via de mail. Wat mooi is, is dat leden op eigen initiatief mijn emailadres vinden om mij vragen te stellen. Soms wil iemand op mij stemmen maar blijkt die persoon onder een andere sector te vallen.
In een oproep via LinkedIn maak ik een schrijffout: in plaats van verkiezing ledenparlement schrijf ik verzieking ledenparlement, iets wat bijna leidt tot een prominente plek op taalvoutjes.nl. Maar ik heb ook de lachers op mijn hand en de stelling ‘negatieve publiciteit is ook publiciteit’ gaat hier hopelijk op.

Toekomst
Ik twitter met leden over de campagne. Soms vinden zij de eisen waaraan een lid van het parlement moet voldoen te zwaar, ze zijn vooral nieuwsgierig naar de motivatie van de kandidaat, vrije denkers en doeners. Willen meer van ze zien. Ook snappen ze, met mij, die sectorindeling niet, die het weinig transparent maakt... Tja, we zijn op weg naar een nieuwe vakbeweging, waarbij vakbondswerk aan de basis en sterke sectoren heel belangrijk zijn. Maar voor de verkiezing van een centraal ledenparlement werken al die sectoren als schotjes. Er valt wat te kiezen maar we zijn er nog niet, het zijn verkiezingen in kinderschoenen. Hier ligt een mooie taak voor het nieuwe ledenparlement: de volgende verkiezingen prominenter, en transparanter maken. Ik heb hierover wel ideeën. Dus… mogelijk nog op de valreep stem op mij: groeninledenparlement.blogspot.com.

1 comment:

Nico Meijer said...

jammer dat het je niet is gelukt. Je commentaar op de procedure is zo treffend voor het rookgordijn rondom het parlement haar rol en positie.
Laten wij hopen dat de rook na het congres snel verdwijnt en wij als een feninks zullen voortgaan met een krachtig positie voor en met leden in de nieuwe vakbond.