Thursday, April 18, 2013

Onderzoeker concludeert, met enige verbazing, dat vakbonden opkomen voor ‘outsiders’

Na gezamenlijke acties van vaste krachten en Poolse uitzendkrachten zijn er bij Albert Heijn en nu ook Jumbo afspraken gemaakt om de positie van flexwerkers te verbeteren. Werknemers in verpleeghuizen strijden om de flexibilisering terug te dringen. De FNV heeft een campagne gelanceerd tegen onzeker werk in alle sectoren. Deze voorbeelden passen in de ‘gewoon goed werk’-agenda die steeds meer bonden omarmen aan de vooravond van de vorming van de vernieuwde FNV.

In het onlangs gesloten sociaal akkoord zijn ook afspraken gemaakt om flexwerk terug te dringen. Op het (terecht) veelgeprezen nieuwe politicologenblog Stuk Rood Vlees kijkt men hier enigszins van op. Onderzoeker Gijs Schumacher verwijst naar onderzoek waaruit zou blijken dat ‘in onderhandelingen over arbeidsmarkthervormingen vakbonden in heel Europa ervoor kiezen om de belangen van zogeheten insiders te verdedigen ten koste van de belangen van outsiders [...] Het huidig akkoord lijkt echter meer op te komen voor de belangen van outsiders dan insiders’. Schumacher ziet hierin een nieuwe strategie van de Nederlandse vakbonden. Overigens interpreteert hij dit niet zozeer als principiële keuze van de bonden; hij suggereert dat de bonden wellicht hopen op institutionele macht of ledenwinst.

Eén ding is zeker: de aandacht voor ‘gewoon goed werk’ komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Zo maakte FNV Bondgenoten dit thema vijf jaar geleden tot speerpunt van het arbeidsvoorwaardenbeleid. Sindsdien worden in cao’s steeds meer afspraken gemaakt om flexwerk terug te dringen. Naast solidariteit is ook een overweging dat uiteindelijk alle werknemers onder druk komen te staan als werkgevers steeds meer gebruik maken van goedkope flexkrachten.

Zie ook het eerdere artikel Staken en de belangen van flexwerkers

No comments: