Friday, March 29, 2013

Onze vakbond en de milieucrisis

[Door Patrick van Klink] - Op het komende FNV congres wordt de vernieuwing waar we als FNV mee bezig zijn vastgelegd. Het gaat om meer zeggenschap en betrokkenheid. De vakbond is van de leden! We hebben een duidelijke sociale agenda ontwikkeld als antwoord op het casino kapitalisme zoals Henk van der Kolk op het FNV Bondgenoten congres de huidige economische puinhoop noemde.
Maar ik heb het gevoel dat we nog iets missen om echt voor de toekomst voorbereid te zijn en nieuwe generaties aan te spreken. Dat is namelijk ons antwoord op die andere grote crisis: de klimaatcrisis, het dreigende tekort aan water, aan grondstoffen, kortom de milieucrisis. Er is geen werk op een dode planeet, dus zeker geen gewoon goed werk.
Die milieucrisis heeft nu al een grote impact op ons leven als vakbondsleden, consumenten en burgers. Een economie die veel minder om koolstof draait heeft zeker zulke grote gevolgen voor de werkgelegenheid als de financiële crisis. Banen zullen verdwijnen of vervangen worden. De milieucrisis treft ook de mensen met lage inkomens het hardst. Zij hebben het meest last van stijgende energieprijzen en stijgende voedselprijzen door onder andere de verbouw van landbouwgewassen voor biodiesel. Mensen met lagere inkomens geven relatief veel uit aan voedsel en energie.
Dit betekent dat we het voor ons als vakbeweging niet genoeg is op te komen voor groene banen, we zullen moeten opkomen voor sociaal rechtvaardige oplossingen. Als er banen verdwijnen of veranderen zal er compensatie voor inkomensverschillen moeten zijn. Zullen er van werk naar werk trajecten moeten zijn. Moeten er goede sociale voorzieningen zijn voor diegenen die dat nodig hebben. Gewoon vakbondswerk dus.
Ook in onze antwoorden op de economische crisis kunnen we aansluiten bij antwoorden op de milieucrisis. Het is dan meer dan vanzelfsprekend dat er eerder geïnvesteerd wordt in isolatie van woningen dan in glimmende kantoren voor brievenbusfirma's. De TUC ging ons voor in de campagne 'One million climate jobs NOW'. De Engelse vakbond Unite besteed in haar kaderscholing uitgebreid aandacht aan de nieuwe uitdagingen waar de moderne vakbeweging voor staat: de globalisering met haar doorgeschoten flexibilisering en een antwoord op de klimaatverandering en de steeds grotere kloof tussen arm en rijk. Solidariteit en sociale rechtvaardigheid gaan hand in hand.
De missie van de FNV in beweging moet breder. We zijn niet alleen voor een rechtvaardige verdeling van werk, welvaart, welzijn en macht. We willen ook sociaal rechtvaardige oplossing voor de gevolgen van de milieucrisis. Dit versterkt ons eigen visie, net als dat de agenda voor gewoon goed werk doet. Het kan mensen aanspreken samen na te denken en met oplossingen te komen in plaats van problemen te bedenken. Oplossingen die uitgaan van ons aller belang voor gewoon goed werk, van ons aller belang voor een rechtvaardige verdeling van werk en inkomen.
In tegenstelling tot de groene oplossing van bijvoorbeeld de CEO van Unilever: verdubbeling van de omzet met halvering van milieubelasting. Nog steeds staat hierbij het geld voorop en komt het sociale op de tweede plaats. Vandaar op dit moment een staking van 5 weken bij Unilever in Nederland omdat het concern weigert te praten over een sociaal rechtvaardige oplossing voor de medewerkers die worden uitbesteed naar Sodexo. Bij zo'n multinational is maatschappelijk verantwoord en duurzaam een dun laagje vernis.
Patrick van Klink is kaderlid van FNV Bondgenoten bij Unilever en lid van het voorlopig ledenparlement van de FNV.

No comments: