Friday, March 1, 2013

Onderzoek: Sterke sectorbonden hebben een positief effect op productiviteitsgroei

Sommige mensen denken dat vakbonden economische groei belemmeren, maar een recent onderzoek van Guy Vernon en Mark Rogers (samenvatting) levert een ander beeld op. In landen met sectorale vakbonden hebben sterke vakbonden juist een positief effect op de productiviteitsgroei. Deze conclusie geldt ook voor Nederland.
Vernon en Rogers keken naar het effect van een hoge organisatiegraad op de groei van de industriële arbeidsproductiviteit in 14 OECD-landen over de periode 1971 – 1995. Ze maken een onderscheid tussen landen op basis van hun dominante vakbondsorganisatieprincipe: beroeps- en algemene bonden (Australië, Denemarken en Groot-Brittannië); sectorbonden (België, Finland, Frankrijk, Italië, Nederland, Noorwegen, Zweden en West(elijk) Duitsland); en bedrijfsbonden (Canada, Japan en de VS). Met beroeps- en algemene bonden is er een negatieve correlatie tussen vakbondsmacht en productiviteitsgroei; met sectorbonden is de correlatie positief en met bedrijfsbonden is er geen consistente samenhang (in alle gevallen is gecorrigeerd voor andere economische variabelen).
Nader onderzoek moet meer inzicht bieden in de precieze manier waarop sterke sectorbonden productiviteitsgroei bevorderen, maar Vernon en Rogers opperen dat consistente arbeidsvoorwaarden in een sector een positief effect hebben op het onderling vertrouwen en de samenwerking tussen werknemers.
In Finland is de organisatiegraad met 17 procentpunt gegroeid. De auteurs schatten dat dit heeft gezorgd voor 2,6 procent extra productiviteitsgroei per jaar. “De prestaties van Finland’s industriële productiviteit zijn zeker opvallend – en niet slechts een ‘Nokia’-effect”, concluderen ze.
Ze gaan ook in op de fusie van Nederlandse en Duitse vakbonden tot ‘superbonden’ die actief zijn in meerdere sectoren. Aangezien de onderhandelingen nog steeds op sectorniveau worden gevoerd ‘lijkt het positieve groei-effect van [vakbonds-] macht niet in gevaar te zijn’.

No comments: