Monday, February 18, 2013

‘Overheidsbeleid steeds negatiever voor vakbonden’

In een artikel in Transfer, het tijdschrift van het wetenschappelijk instituut van de Europese vakbeweging, analyseert hoogleraar Paul de Beer de ontwikkelingen binnen de FNV. Die hebben volgens hem te maken met structurele veranderingen in de Nederlandse arbeidsverhoudingen. Lange tijd hebben bondsleden baat gehad bij het overlegmodel, maar sinds de opkomst van het neoliberalisme in de jaren tachtig is dat steeds minder het geval. Dit begint door te werken in de houding van de vakbonden:
Aangezien het overheidsbeleid de afgelopen decennia steeds negatiever uitpakt voor vakbonden, hebben vakbonden het vertrouwen verloren dat ze het overheidsbeleid kunnen beïnvloeden en leggen ze daarom meer nadruk op de directe belangen van hun leden. […] Hoewel het beïnvloeden van het overheidsbeleid zeker niet helemaal is afgeschreven als vakbondsdoel, wordt nu sterk de nadruk gelegd op het behartigen van de belangen van werknemers en op besluitvorming van onderop.
De Beer verwacht dat het nog wel even zal duren voordat bonden hun oude positie weer hebben terugveroverd.

No comments: