Sunday, February 3, 2013

Naar het Binnenhof: ‘Neem een riek mee’

De redding van SNS op kosten van de belastingbetaler veroorzaakt een nieuwe golf van verontwaardiging, maar roept ook vragen op waarom er verder weinig gebeurt. Een Volkskrantcolumnist schrijft dat mensen wel boos worden, maar dat ze gewoon op de bank blijven zitten:
Terwijl ze van deur tot deur zouden moeten gaan. Hun vuisten roffelend op de ramen. ‘Kom mee buurman. We gaan naar het Binnenhof! Er staan al duizend mensen. Neem een riek mee!’
Voor de vakbonden is dit ook een mooi moment om te evalueren hoe ze tot nog toe op de crisis hebben gereageerd en wat er beter kan. Verplichte literatuur daarbij is deze oproep uit april 2011 van de Amerikaanse vakbondsstrateeg Stephen Lerner. Rechts legt de schuld voor de crisis bij de overheid, vakbonden en werknemers in de publieke sector. Links moet daar zijn eigen verhaal tegenoverstellen:
Links moet met een analyse komen die burgers het vertrouwen geeft om het economisch beleid van Wall Street ter discussie te stellen. Tegelijk moeten we een inspirerende visie bieden over het soort samenleving dat we willen creëren. En we moeten serieus aan de slag om die visie te realiseren door te strijden en overwinningen te behalen in de vorm van structurele economische veranderingen die zorgen voor een eerlijkere verdeling van rijkdom en macht.
Daar ligt een rol voor vakbonden, maar ook voor minder gevestigde sociale bewegingen. Lerner pleit voor een ‘groeiende campagne van geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid, sit-ins, kantoorbezettingen en verzet tegen business as usual’.

No comments: