Friday, February 15, 2013

Leiden bezuinigingen tot sociale onrust?

Onderzoekers hebben een correlatie gevonden tussen overheidsbezuinigingen en sociale onrust. Geldt deze relatie nog steeds in de huidige crisis? Check de protestkaart van Europa.

No comments: