Wednesday, January 9, 2013

‘Vakbonden moeten een veel hardere politiek voeren’

Nederlandse vakbonden hebben de reputatie dat ze constructief overleg voeren, maar dat is niet perse waar mensen op zitten te wachten. In de LISS Political Value Study is op meerdere momenten aan ongeveer 6.000 panelleden gevraagd wat zij vinden van de stelling: ‘De vakbonden moeten een veel hardere politiek voeren willen zij de belangen van de werknemers kunnen behartigen’. In de meest recente editie van het onderzoek was 42% het hiermee eens terwijl 16% het oneens was met de stelling. In bijna alle subgroepen zijn er meer voorstanders dan tegenstanders van assertievere bonden (maar niet onder zzp’ers en mensen die meer dan 4.500 euro per maand verdienen).

No comments: