Friday, January 18, 2013

Online campagnevoeren en winnen

LabourStart heeft een boekje uitgegeven over de internationale online campagnes die het de afgelopen 15 jaar heeft gevoerd om vakbondsstrijd over de hele wereld te steunen. Het boek laat niet alleen de diversiteit van de campagnes zien, maar geeft ook inzicht in wat erbij komt kijken, inclusief de moeite die wordt gedaan om te zorgen dat de informatie die verspreid wordt correct is om juridische problemen te voorkomen. Ondanks deze inspanningen is LabourStart één keer uit de lucht gehaald na een klacht van een werkgever die het doelwit was van een campagne. Er werd echter een nieuwe campagne gelanceerd om te protesteren tegen het besluit van de provider om de website uit de lucht te halen en de provider erkende dat dit een verkeerde beslissing was geweest.
De auteurs van het boek concluderen dat online campagnes een waardevol instrument zijn om internationale solidariteit zichtbaar te maken, maar online campagnes hebben het meeste effect als ze gekoppeld zijn aan een vitale campagne on the ground.
Eric Lee and Edd Mustill, Campaigning Online and Winning. Uitgegeven door LabourStart.

PS zie ook deze discussie over de vraag of het mailen van bedrijven juridische gezien neerkomt op spam.

No comments: