Sunday, January 27, 2013

Discussie in FNV over professionele vakbondsmedewerker


[Door Tonny Groen] - De ontwikkeling van vakbondswerk in Nederland staat niet stil en dat betekent iets voor de functie van de professionele vakbondswerker. Was er vroeger sprake van kernfuncties als individuele belangenbehartiger, bestuurder/onderhandelaar en beleidsmedewerker, in de laatste jaren heeft zich daar de functie van organiser naast/tussen/bijgevoegd. Jonge bevlogen medewerkers worden door bonden aangenomen en bepalen aan de hand van een strak georganiseerd programma/doel steeds meer de agenda.
Dat  het hoog tijd is voor afstemming bleek half januari.
Ruim 50 bestuurders, organisers en beleidsmedewerkers van FNV bonden en centrale gaven gehoor aan de oproep van hun vakbondsbestuurder voor debat en dialoog over de relatie tussen de verschillende functies.
Op de bijeenkomst werd met veel humor en spirit gediscussieerd over veranderde aansturing en methodiek.
Vragen als:
- is de bond er alleen voor haar leden?
- is leden lid maken of leden activeren de kerntaak van de bond?
- hoe ga je om, bij organising, met bestaand en minder actief vrijwillig kader?
- hoe bouw je een langdurige relatie met leden op?
passeerden, maar ook : hoe belangrijk zijn de Ondernemingsraad, de Individuele Belangenbehartiging en de Belastingservice?
EN: hoe effectiever je de middelen inzet en wie de keuze maakt  of organising “het middel is”. Op de vraag “is organising niet gewoon onderdeel  van het werk van een bestuurder” en “ is er nog plek voor de traditionele (alleen op de CAO gerichte)  onderhandelaar”, werd emotioneel gereageerd.
De discussie, door mij samengevat: Er wordt heel divers gedacht over de rol van  bestuurder en organiser, deze scheidslijn loopt door sectoren en bonden. Waarbij  er globaal voorstanders zijn voor:
1. de methode organising implementeren in een bepaalde sector/beroepsgroep zonder ruimte voor ander vakbondswerk (dat loopt voor de voeten/is erg duur).
Tegelijk plaatst dit organising in een aparte poot.
2.  organiser en bestuurder werken in elkaars verlengde en bepalen,  elk op hun vakgebied, een deel van de agenda..
3. bestuurder moet niet van organiser weten, doet de organising zelf, ziet het als een onderdeel van taak, gewoon goed vakbondswerk.
Wat opvalt, is dat  medewerkers uit sectoren en bonden  met een gemiddeld tot hoge organisatiegraad in de discussie vaak kozen voor 2 en of  3, onder het mom, waarom zou je iets wat werkt afschieten?
De zaal kwam (nog) niet toe  aan de vraag of politiek ook een rol speelt en….. wat voor vakbeweging je eigenlijk wilt zijn.
Wel namen de organisers een buddy initiatief. Het gevolg is dat ondergetekende beleidsmedewerker bij FNV Vakcentrale een buddyrelatie is aangegaan met een organiser bij Bondgenoten.
Tonny Groen


No comments: