Sunday, January 27, 2013

‘Berichten over de dood van de vakbeweging zijn zwaar overdreven’

Er zijn nieuwe cijfers gepubliceerd over vakbondsleden in Amerika en Duitsland. In Amerika is de organisatiegraad gedaald sinds de jaren zestig, hoewel steeds meer werknemers zich bij een vakbond zouden willen aansluiten. Kris Warner van het Center for Economic and Policy Research wijst erop dat de organisatiegraad in Canada tot de jaren zestig parallel liep met de VS, maar dat Canada sindsdien niet dezelfde daling heeft gezien. Volgens Warner komt dit doordat er in Canada minder barrières zijn om je bij een vakbond aan te sluiten.
In de VS daalde de organisatiegraad in staten als Wisconsin en Indiana, die recent antivakbondswetten hebben aangenomen. Ondertussen groeide het ledental in de grote staat Californië met 110.000 (de organisatiegraad ging hier ook iets omhoog). Alana Semuels  van de LA Times raadpleegde een groot aantal deskundigen die de groei toeschrijven aan dynamische organisingcampagnes, effectieve politieke invloed en de aanwezigheid van grote aantallen Latino werknemers:
Latino werknemers hebben veel moeite gedaan om hier te komen en nu eisen ze respect op de werkvloer en zijn ze eerder bereid om zich bij vakbonden aan te sluiten onder moeilijke economische omstandigheden, vertellen organisers.
De strijdbaarheid van Latino werknemers is extra relevant omdat verwacht wordt dat het aantal Latino’s in de VS de komende twintig jaar zal verdubbelen. ‘Berichten over de dood van de vakbeweging zijn zwaar overdreven’, concludeert een hoogleraar.
Ondertussen meldt de Duitse centrale DGB dat het ledenverlies vrijwel gestopt is. Interessant is dat vakbonden veel nieuwe leden hebben geworven onder uitzendkrachten en jongeren. De vakbond IG Metall, die actief is in de marktsector, boekt voor het tweede jaar op rij ledenwinst.

4 comments:

erik said...

Nou, dan zouden de bonden hier toch vooral zelf veel activistischer moeten opereren. Leert Bondgenoten wel genoeg van de aanpak van IG Metall? Rond het SNS-drama hoor en zie ik ze niet. Voorlopig zie ik de bonden hier vooral onderling en met zichzelf worstelen. Is het dan gek dat de leden op de bank blijven zitten? Ze worden helaas ook op geen enkele manier betrokken of uitgedaagd bij de vernieuwing van de vakbeweging, dat tot nu toe overkomt als een schimmig spel in de bestuurskamers. Hoe staat het hier met de
ledentalontwikkeling?
Erik Eggers, lid FNV Zelfstandigen

Dirkk said...

De organisatiegraad daalt in Nederland helaas, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Je kritiek op de Nederlandse bonden is helder. Waar ik benieuwd naar ben is of je ook positieve ontwikkelingen ziet waar anderen een voorbeeld aan kunnen nemen?

erik said...

De schoonmaak CAO en alles wat er aan vooraf ging, was uiteindelijk een succes, al schijnt het volgens ingewijden een heleboel geld gekost te hebben waardoor andere activiteiten binnen Bondgenoten moesten worden stilgelegd. De organizing actie van ABVA-Kabo bij het Sarphatihuis komt ook goed over, maar het is nog te vroeg om te spreken van een succes. FNV Zelfstandigen past social media effectief toe in de communicatie met haar leden. Nou, dan heb je het wel zo'n beetje gehad.

Dirkk said...

De campagne van Abvakabo FNV heeft al een aantal successen opgeleverd maar ik ben ook erg benieuwd naar het vervolg