Saturday, November 17, 2012

14 november Europese actiedag


[Door Tonny Groen]- Europese bonden voerden op 14 november actie tegen het verwoestende bezuinigingsbeleid dat wordt opgelegd door de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het IMF. Vooral in Zuid- en Oost-Europa is de situatie rampzalig. In Spanje is meer dan de helft van de jongeren werkloos en in Griekenland leven gepensioneerden in armoede. In Spanje, Portugal, Griekenland en Italië werden landelijke stakingen gehouden en gedemonstreerd. Vaak kwam het tot een treffen met de politie. In 23 andere landen werd gedemonstreerd en solidariteitsacties gehouden. In Nederland worden banen geschrapt in de sociale werkvoorziening en WW rechten worden teruggebracht. Extra schrijnend omdat steeds meer mensen werkloos raken. De FNV had niet opgeroepen tot demonstratie maar hier en daar deden bonden, samen, zij het wat schoorvoetend, mee aan de actiedag. FNV Bouw organiseerde een dag met als thema ‘Bouwen aan een duurzaam Europa’.  Naast voorlichting en discussie over Europa werd het, samen met FNV Bondgenoten en de FNV Vakcentrale, een oproep tot solidariteit met de actie. De crisis is de diepste sinds 1929, benadrukt bestuurder Charley Ramdas van FNV Bouw. ‘Deze crisis veroorzaakt overal afbraak. Als dat zo doorgaat blijft er niks of nauwelijks iets over van de welvaartstaten. Van der Kolk, voorzitter van FNV Bondgenoten benadrukte dat 14-11-2012 het begin is van een stevige campagne voor een sociaal Europa. Dat moet ertoe leiden dat als er in 2015 een nieuw Europees parlement wordt gekozen, waar het sociale Europa op de agenda staat.’ Het Rotterdams Actiecomité van FNV Bondgenoten, AbvaKabo FNV en FNV Bouw hebben bij Unilever een solidariteitsactie gehouden tegen de afbraak van voorzieningen, rechten en werkgelegenheid van werknemers. Aanleiding voor de actie waren de onderhandeling tussen de vakbonden en Unilever over het uitbesteden van de facilitaire diensten. In die onderhandelingen biedt Unilever het facilitaire personeel zelfs minder dan wettelijk noodzakelijk is. De getroffen medewerkers kunnen hun oude arbeidsvoorwaarden niet behouden, maar krijgen slechts een overgangsregeling. Het actiecomité vindt dit onwaardig voor multinational dat zich sociaal en duurzaam noemt. De werkelijkheid is anders: na het verdwijnen van de Europese grenzen centraliseert Unilever de productie en worden fabrieken gesloten. Door het uitbesteden van diensten komen medewerkers te vallen onder cao’s met minder rechten en meer flexibiliteit. Het Rotterdams Actiecomité van FNV Bondgenoten, Abvakabo FNV en FNV Bouw deed een oproep aan werknemers om in actie te komen tegen de afbraak van rechten.

Meldpunt kruimelcontracten
Daarnaast opende de FNV/de nieuwe vakbeweging op deze actiedag het meldpunt kruimelcontracten. Een enquête op internet. In 2012 telt het CBS 346.000 oproep/invalkrachten. Niet meegeteld zijn de contracten kleiner dan 12 uur (totaal 860.000). Onduidelijk is hoeveel van deze werknemers er op oproep/invalbasis werken, maar waarschijnlijk wel een grote groep. Van de jongeren tot 25 jaar heeft 55% een flexibel contract. Terwijl het aantal banen voor jongeren sinds 2003 met 9% is gedaald is het aantal oproepcontracten in die periode meer dan verdubbeld. Maar niet alleen jongeren werken vaak onder een oproep- of een nuluren contract. In bijvoorbeeld de zorg, horeca en de detailhandel komen nuluren contracten onder alle leeftijdsgroepen voor. Je hoeft geen rekenwonder te zijn om te begrijpen dat kruimelcontracten de oorzaak zijn van armoede en afhankelijkheid van bijvoorbeeld familie of uitkering en daarmee gaat de positie van jongeren in Nederland steeds meer lijken op die in de Zuid Europese landen.

No comments: