Tuesday, October 30, 2012

Walter Reuther en de sociale strijd van de Amerikaanse vakbeweging


Trailer

De documentaire Brothers on the line begint met beelden van lege fabrieken in Detroit. Ze staan niet alleeen voor de opkomst en het verval van de Amerikaanse autoindustrie: “They were the incubators for a powerful social movement that extended beyond the members of a union and challenged the status quo.”

De documentaire vertelt het verhaal van Walter Reuther en zijn broers en de opkomst van de United Auto Workers (UAW). Aanvankelijk waren de arbeiders in de opkomende industrie nauwelijks georganiseerd. Iedereen kon zomaar z‘n baan verliezen en Ford had zijn eigen ‘Service Department’ om elke vorm van organisatie de kop in te drukken.

In 1937 werden Reuther en andere leiders van de UAW in elkaar geslagen door de knokploeg van Ford toen ze pamfletten wilden uitdelen met de tekst Unionism, Not Fordism. Foto’s van het incident lekten uit. Ze veroorzaakten grote verontwaardiging over het optreden van Ford en groeiende steun voor de jonge vakbond. Dat zelfde effect zou zich later herhalen met het geweld tegen de zwarte burgerrechtenbeweging in de jaren 50 en 60, en opnieuw met het politiegeweld tegen een schoonmakersdemonstratie van de Justice for Janitorscampagne in LA in 1990.

Door stakingen, fabrieksbezettingen en andere acties wist de UAW een sterke positie op te bouwen. De bond zette zich in voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, maar ging zich daarnaast onder leiding van Reuther steeds meer bezighouden met bredere sociale kwesties. De UAW steunde de landarbeidersbeweging van César Chávez en Reuther trok samen op met Martin Luther King. Burgerrechtenactivist Andrew Young: “They  understood that the struggle for human rights was directly related to the struggle for organising rights.”

De UAW speelde ook een actieve rol in de politiek. Niet alleen door achter de schermen te lobbyen, maar vooral ook door op grote schaal te bevorderen dat werknemers gaan stemmen. Voor dat doel stelde de bond een politiek actiefonds in. De documentaire bevat prachtige beelden van een senator die tijdens een hoorzitting woedend uitvalt tegen Reuther omdat die een deel van het lidmaatschapsgeld besteedde aan politieke mobilisatie. Reuther, niet onder de indruk: “We have a right to urge people to register [om te mogen stemmen] and the Constitution of this beautiful country gives us that right.” Het politieke actiefonds heeft wellicht de basis gelegd voor de cruciale rol die Amerikaanse bonden nog steeds spelen als het gaat om kiezersmobilisatie.

Brothers on the line is gemaakt door Sasha Reuther, kleinzoon van één van de broers van Walther Reuther. Hij toont grote betrokkenheid bij zijn onderwerp, maar is niet kritiekloos. Zo stelt hij dat Reuther krampachtig reageerde toen zwarte arbeiders de bond in de jaren zestig van discriminatie beschuldigden. Ook bespreekt hij de weigering van Reuther om afstand te nemen van het bombarderen van Vietnam, een weigering die mensen in zijn omgeving moeilijk konden plaatsen. De film bevat een telefoongesprek tussen Reuther en president Lyndon Johnson, die suggereert dat er isprake was van een soort deal. Johnson heeft belangrijke sociale wetten ingevoerd waar de UAW voor had gestreden; in ruil daarvoor vroeg hij nu de steun van Reuther: “I want you to tell the rest of them that I’m no goddamn fascist.”

De film bevat prachtige historische beelden, niet alleen van sociale strijd maar ook van het werk in de fabrieken. Iedereen die de kans krijgt zou deze documentaire moeten zien, al was het maar omdat hij zo overtuigend laat zien welke maatschappelijke rol de vakbeweging heeft te spelen.

Het is nog niet bekend wanneer de film in Europa vertoond wordt. Vakbonden die de documentaire aan hun leden willen vertonen kunnen de dvd aanschaffen. 80 minuten, niet ondertiteld.

No comments: