Sunday, September 9, 2012

Acties zorgpersoneel leiden tot doorbraak

Acties van zorgpersoneel bij Osira Amstelring, één van de grootste zorginstellingen van Nederland, hebben tot een grote doorbraak geleid, meldt Abvakabo FNV. Er is zijn afspraken gemaakt over de kwaliteit van de zorg, het terugdringen van flexwerk en over vakbondsrechten.
De vakbond had deze afspraken voor alle medewerkers in de zorg willen maken, maar de werkgevers kozen ervoor een cao te sluiten met een aantal kleinere bonden. Een meerderheid van de Tweede Kamer plaatste vraagtekens bij deze werkwijze: in een motie werd uitgesproken dat de cao op deze manier te weinig draagvlak heeft.
Zorgmedewerkers zijn ondertussen acties gestart om te zorgen dat er met individuele zorginstellingen alsnog afspraken worden gemaakt over de zaken die in de huidige cao niet goed zijn geregeld. Bij een verpleeghuis in Amsterdam gingen werknemers in staking, een primeur in de Nederlandse geschiedenis. Werkgeversorganisatie Actiz sprak meteen van een ‘wanhoopsoffensief’ omdat er in de branche niet of nauwelijks draagvlak zou zijn voor de acties, maar die reactie blijkt nu voorbarig te zijn geweest.
Naast afspraken over werkdruk, recht op een 8-urige werkdag, beloning en terugdringen van flexwerk bevat de overeenkomst met Osira Amstelring ook afspraken over vakbondsverlof, het recht van de vakbond om met werknemers te spreken en bescherming van vakbondsleden.

No comments: