Sunday, August 26, 2012

Ton Heerts: Zandzakken voor de deur bij veelverdieners

De vakbeweging moet zichzelf opnieuw uitvinden, zegt FNV-voorzitter Ton Heerts dit weekend in een interview in NRC Handelsblad. Dat gaat niet vanzelf: “We zitten in een diep dal en we moeten nog een stevige bocht maken. Of dat lukt? Dat moeten we maar zien.”
Heerts plaatst vraagtekens bij het functioneren van de SER: “Dat geld en die mensen zet ik liever in voor organising, voor wervingsacties van nieuwe leden.” Meer in het algemeen staat hij niet te springen om met werkgevers en politiek in overleg te treden:
We zijn de afgelopen decennia afschuwelijk belazerd nadat we afspraken gemaakt hadden. […] Ik ben voor het Rijnlandse model maar het is nogal eenzaam als je dat in je eentje bent, als vakbond. Slimme acties, zoals die rond de schoonmakers, daar moeten we het van hebben. Bij zorginstelingen, waar bestuurders meer verdienen dan de Balkenendenorm, zandzakken voor de deur leggen en protesteren maar. Tegen het grote graaien! Wij moeten van huis naar huis, van straat naar straat om leden te werven. We moeten een strijdbare en actievere FNV worden.
De interviewers werpen tegen dat zulke acties ‘ontzettend duur’ zijn. “Nou en? Wat is duur? Er is vermogen zat hier. De organisatiegraad moet uitgebouwd worden.”

No comments: