Friday, June 15, 2012

Tussenstand nieuwe vakbeweging

Op 11 juni hebben de kwartiermakers hun definitieve advies gepresenteerd voor een nieuwe vakbeweging. Het is de bedoeling dat FNV-bonden die akkoord gaan met het plan op 23 juni een startdocument tekenen. Hieronder een (onvolledig) overzicht van de reacties tot nu toe.

Update - Bijgewerkt tot en met 23 juni 2012.

Bonden die meedoen
Op woensdag 13 juni hebben de leden van FNV Zelfstandigen zich met een kleine meerderheid uitgesproken voor deelname. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden, zoals een kleine koepel, geen verplichte bijdrage aan de stakingskas en ‘bonden moeten stoppen met de heksenjacht op zelfstandigen, zoals proberen zelfstandigen onder CAO’s te laten vallen’. De verenigingsraad van de NVJ heeft ook op woensdag over de plannen gesproken. De bond gaat akkoord onder twee stringente voorwaarden: behoud van autonomie als beroepsvereniging voor journalisten en geen hogere afdracht dan de NVJ nu aan de FNV doet.  De leden van FNV Horecabond zijn akkoord gegaan met deelname, onder meer vanwege de versterking van de positie van sectoren. FNV Vrouwenbond heeft vrijdag besloten mee te doen. FNV Jong wil zich op 23 juni aanmelden als zelfstandige doelgroep binnen de nieuwe vakbeweging. De leden van FNV Kiem hebben zaterdag bijna unaniem besloten mee te doen. Op maandag heeft een overgrote meerderheid van de leden van FNV Bondgenoten ingestemd met de vernieuwingsplannen. Ellen Dekkers, algemeen secretaris: “Vandaag hebben we een historisch besluit genomen. We gaan aan de slag om verder te bouwen aan een krachtige vakbeweging, met een ledenparlement aan de top, herkenbaar en actief op de werkvloer. We komen samen op voor alle werkers. Wij zijn blij dat we samen met onze leden, uit alle sectoren, deze positieve stap nu kunnen maken.” Op dinsdag hebben de leden van Abvakabo FNV ingestemd.  “Een sterke, democratische en solidaire vakbeweging is precies wat Nederland nodig heeft. Daar gaan we dan ook voor ” , aldus voorzitter Corrie van Brenk van Abvakabo FNV.  “We benutten alle kansen om samen met andere bonden te bouwen aan een nieuwe vakbeweging die de positie van werkers en niet-werkers verbetert.” Ook FNV Bouw heeft op dinsdag besloten mee te doen. “De bond vindt de vernieuwing van de vakbeweging hoogst noodzakelijk. De Nieuwe Vakbeweging is daar het beste vehikel voor.” Op woensdag hebben NPB, AFMP en FNV Marver besloten om mee te doen. Zij voegen hieraan toe dat het komende jaar andere bonden actief zullen worden benaderd om mee te doen aan het initiatief. Ook maakte FNV Sport bekend dat de leden bijna unaniem voor de vernieuwing hebben gestemd. Op donderdag 21 juni heeft de AOb besloten om mee te doen.


Bonden die niet meedoen
Op donderdag heeft de ledenraad van Zelfstandigen Bouw (ZBo) zich unaniem uitgesproken tegen deelname, onder meer omdat niet is voorzien in een zzp-gezicht in het bestuur van de nieuwe organisatie. Het bestuur van de ANBO heeft ook besloten om niet mee te doen. De bond heeft bezwaar tegen het principe ‘één persoon één stem’; tegen de hoogte van de afdracht aan de koepel en tegen de onderlinge concurrentie tussen organisaties binnen de nieuwe vakbeweging. Maandag heeft FNV Mooi besloten niet mee te doen.

In de pie chart is gebruik gemaakt van deze ledentallen aangevuld met informatie van de site van FNV Mooi. Ledentallen voor twee sportbonden ontbreken.

No comments: