Tuesday, May 1, 2012

De nieuwe vakbeweging: eerste reacties


[Aanvullingen] – Vandaag hebben de ‘kwartiermakers’ hun plannen gepresenteerd voor een nieuwe vakbeweging. Hieronder de eerste reacties.

Agnes Jongerius (voorzitter FNV)
Samen sta je sterk, dat zit allemaal in dit plan. De komende maanden gaan we suggesties aandragen. De winkel is open. Dit vind ik heel erg de vakbond van de 21 eeuw. Hiermee raak je de tussenlagen kwijt die in de afgelopen periode enige vernieuwingen in de weg hebben gezeten. Daarom is dit een belangrijke stap. [over lagere contributie voor jongeren]  "Dat lijkt me een eerste goede stap. We hebben de noodzaak om jongeren aan te trekken. Ik zeg al jaren: de vakbeweging is pas dan in staat de belangen te behartigen als ze representatief is voor iedereen die op de arbeidsmarkt actief is.

Henk van der Kolk (voorzitter FNV Bondgenoten)
Wij willen verder bouwen aan een actieve beweging die zichtbaarder is op de werkvloer. Waar leden, en niet bondsvoorzitters het voor het zeggen hebben. Van bond naar beweging. Daarin is een belangrijke stap gezet in het plan, en daar hebben we voor geknokt. Maar het plan moet ook verder worden uitgewerkt. Onze leden willen graag van een grote beweging lid worden, een rechtstreeks lidmaatschap dus. Dan ben je sterk aan de basis, maar ook sterk aan de top. Dan heeft de top de broodnodige financiële armslag en kan investeren in groeisectoren, zodat we samen sterker worden. Zo kun je in bedrijven en sectoren investeren waar je met meerdere bonden actief bent en cao’s afsluit, zoals bijvoorbeeld Schiphol, de Eemshaven, de zorg of het vervoer. Dan kun je ook investeren in nieuwe groepen als mensen met onzekere contracten. Wij zijn bereid fors meer af te dragen voor dit doel. Zo kunnen we vernieuwen en ons samen versterken. Wij roepen andere bonden op dat samen met ons te doen en daartoe een deel van hun autonomie op te geven. En ten slotte vinden wij, dat het leidend principe bij lidmaatschap van leden zou moeten zijn de sector waar je werkt, en dat je straks ook maar een bond per cao hebt.

Corrie van Brenk (voorzitter Abvakabo FNV)
De tweede grootste bond binnen de FNV is net als de kwartiermakers voor meer directe invloed van de leden, maar waarschuwt ook voor een versnipperde organisatie als er heel veel kleine bonden per vakgroep gaan ontstaan. 

John Kerstens (voorzitter FNV Bouw)
Met een goed verhaal, een inspirerende agenda en op een manier die mensen aanspreekt, kan de vakbeweging het verschil maken in het leven van mensen. Ze in staat stellen om in hun werk, met hun werk, door hun werk vooruit te komen in 't leven. Daarvoor moet ze dan wel weer een afspiegeling van de arbeidsmarkt van vandaag en van die van morgen worden. Dat is de uitdaging waar De Nieuwe Vakbeweging voor staat. Waar we niet voor kunnen weglopen, of voor moeten wegvluchten in allerlei structuurdiscussies. […] Bonden hebben [in Dalfsen] beloofd allemaal te veranderen, en zo de vakbeweging te vernieuwen. De kwartiermakers houden ons daar nu aan. Dat doet bij iedereen pijn. De kunst is die pijn draaglijk te laten zijn en evenredig te verdelen. Bestudering van het 115 pagina's tellende rapport moet uitwijzen hoe dat is gebeurd. En dan zullen we die pijn met z'n allen ook moeten nemen. In het belang van alle mensen die werken, gewerkt hebben of nog aan het werk willen.

Ruud Kuin (bestuur Abvakabo FNV)
Meer macht leden in De Nieuwe Vakbeweging #nuiphone En zo hoort het!
Samenvatting Kwartiermakers. Krijgt het het DNV-bestuur voldoende middelen om de solidariteit te organiseren?
Gematigd positief over DNV ! Centraal meer zeggenschap over middelen nodig om solidariteit te organiseren.

Lianne den Haan (voorzitter Anbo)
Ouderenbond ANBO wordt daarentegen niet enthousiast van de voorstellen voor De Nieuwe Vakbeweging. Voorzitter Lianne den Haan vindt dat de inhoud leidend zou moeten zijn en niet de grootte van een bond. Omdat dit niet is terug te vinden in de voorstellen, kunnen volgens Den Haan nog steeds machtsblokken worden gevormd en worden de ''problemen die de FNV tijdens het pensioenakkoord de das om deden, niet opgelost''. De ANBO is wel blij dat de democratie directer wordt, maar vreest dat de nieuwe voorzitter het zwaar krijgt in deze opzet, onder meer door de controles door de ledenraad en adviesraad.

Charles Verhoef (ZBo)
Goed dat bonden hun autonomie behouden, jammer dat zzp’ers geen gezicht krijgen op het hoogste niveau.

Ruud Baars (bestuur FNV Bouw)
De bevalling van de kwartiermakers #DnieuweV is achter de rug. Voorlopig kool en geit gespaard. Nu uitwerken, want er zijn nog hobbels zat.

Menno Tamminga (redacteur NRC Handelsblad)
Nieuwe vakbweging is in zeker één opzicht de oude vakbeweging: liefde voor papier is oneindig (concept van 116 blz).

Minister Henk Kamp hoopt op een sterke en constructieve vakbeweging.

Emile Roemer (SP)
Plannen nieuwe vakbeweging zien er goed uit. Ik hoop dat dit in de praktijk een eensgezinde vakbond voor leden zal opleveren

Diederik Samsom (PvdA)
Het is goed dat de vakbeweging een herstart maakt. De vernieuwing is nodig omdat de vakbeweging, zeker in deze roerige economische tijd, voor nieuwe uitdagingen staat. Dat vraagt om een vakbeweging die anders is georganiseerd, meer werknemers betrekt bij haar werk en zowel op werkvloer als aan de onderhandelingstafel zo sterk mogelijk vertegenwoordigd is. De contouren van de kwartiermakers bieden hiervoor een prima basis. De PvdA wenst de werknemersorganisaties dan ook heel veel succes met deze nieuwe start.


Aldo Dikker (Zeggenschap)
Het lijkt erop dat vakbeweging ideologische veren heeft afgeschud op dag van de arbeid. Hoe cynisch.


Gerrit van de Kamp (ACP)
Overweegt om zich aan te sluiten bij het initiatief, maar ‘het kan nog twee kanten op’.

[Aanvullingen]

Het Financieele Dagblad
De gebrekkige diagnose leidt tot een curieus medicijn. Klijnsma wil dat de vakbeweging alle belangen behartigt ten aanzien van werk en inkomen. Leden moeten zich daartoe langs alle denkbare lijnen kunnen organiseren. In bedrijfssectoren, volgens beroepsgroepen, als generaties of naar de aard van arbeidsovereenkomsten. Meervoudig lidmaatschap is ¬mogelijk. Kortom, de vakbeweging wordt een bord spaghetti waarin zij haar eigen tegenstellingen organiseert.


A.P. van Dijk (bestuurder Metaal FNV Bondgenoten)
Het bepleiten van een totaal andere organisatie, in een zeer korte tijd, is oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt. Of zoals de enige vakbondsprofessor in Nederland, Paul de Beer, zegt, het is alsof men een bestaande fabriek wil afbreken om een nieuwe te maken en dan tot ontdekking zal komen dat die oude zo slecht nog niet was. Beter is het de oude fabriek te houden en daarbij verbeteringen uit te proberen. Ik ben voor een FNV vakcentrale parlement, uit en door de leden, op basis van een stem per lid, dat over bondsoverstijgende zaken gaat. Daarbij hoort ook de rechtstreeks door de leden gekozen voorzitter van de vakcentrale en het vaker houden van referenda.

No comments: