Wednesday, April 25, 2012

Nederland wil een sterke en solidaire vakbeweging

Nederland wil een sterke en solidaire vakbeweging die staat voor een ‘rechtvaardige samenleving’ en ‘samen sterk’. Dat is de opvatting van zowel FNV-leden als Nederlanders die geen lid zijn van een vakbond, zo blijkt uit een grootschalige opiniepeiling ten behoeve van de kwartiermakers die de vorming van een nieuwe vakbeweging voorbereiden.

Mensen die lid zijn van een vakbond geven als belangrijkste reden dat je op die manier een sterkere positie hebt tegenover de werkgever en dat je samen meer bereikt dan alleen. Ook willen ze wanneer dat nodig is terug kunnen vallen op ondersteuning en bescherming door de vakbond. Zaken als een voordeelpas zijn voor weinig respondenten een reden om lid te zijn. De helft van zowel de leden als de niet-leden geeft zelfs aan niet per se persoonlijk voordeel te verwachten van het lidmaatschap; zij zeggen lid te (willen) zijn alleen al omdat ze de vakbeweging in algemene zin steunen.

Als het gaat om de manier waarop de vakbeweging haar doelen moet bereiken dan staan voor leden de volgende onderwerpen bovenaan: de zichtbaarheid van de vakbeweging vergroten, opkomen voor zwakkeren en solidariteit bevorderen. Voor niet-leden is opkomen voor zwakkeren het belangrijkst. Zij vinden daarnaast dat de vakbeweging minder moet vergaderen en meer resultaatgericht moet zijn. De belangrijkste thema’s waarmee zowel leden als niet-leden de nieuwe vakbeweging willen associëren zijn ‘rechtvaardige samenleving’ en ‘samen sterk’.

Drie op de tien niet-leden zeggen in de toekomst waarschijnlijk lid te zullen worden van een vakbond.

Lees het onderzoek hier

No comments: