Tuesday, April 17, 2012

FNV Lokaal

[Door Tonny Groen] - Fnv lokaal is een lokaal vrijwilligersnetwerk van de FNV. Met 53 lokale groepen en honderden actieve leden in het land volgen ze de politieke ontwikkelingen binnen gemeenten op het gebied van werk en inkomen en proberen deze te beïnvloeden

Er vind o.a. landelijk onderzoek plaats en vrijwilligers worden getraind in het ”afnemen” van vragenlijsten. Elke 2 jaar zijn vrijwilligers actief rond de sociale monitor. Dit jaar namen 182 gemeenten deel aan dat onderzoek. In deze gemeenten wonen in totaal 9 miljoen mensen.

Centraal stond de vraag: Hoe sociaal is het beleid van uw gemeente? Om die vraag te beantwoorden zijn schriftelijk en mondeling gegevens verzameld ov armoedebeleid er, de sociale werkvoorziening en de thuiszorg.

Dit onderzoek is heel actueel want gemeentes krijgen door de bezuinigingen en decentralisatie steeds meer taken, maar ook steeds minder geld. De FNV vind dat dit niet ten koste mag gaan van de sociale taken van de gemeenten.

Op 17 april is de presentatie. Opvallend zijn de verwachtingen van gemeenten over het wetsvoorstel werken naar vermogen. Als dit wetsvoorstel wordt ingevoerd zal dit grote gevolgen hebben voor het gemeentelijke beleid. Bijna alle gemeenten verwachten problemen. De FNV voert al enkele maanden actie tegen het voorstel onder het moto “ laat ze niet vallen”. De FNV vrijwilligers bieden op 17 april ook een petitie en honderdduizend handtekeningen van burgers aan aan de tweede kamer.

Zie ook website www.laatzenietvallen.nl

No comments: