Saturday, March 31, 2012

Klachten tegen FNV-spotje afgewezenDe Reclame Code Commissie heeft alle klachten afgewezen die waren ingediend tegen een tv-commercial van de FNV waarin kritiek wordt geuit op de bezuinigingsplannen op de sociale werkvoorziening. De commissie beschrijft de klachten als volgt:

In deze televisiecommercial vertellen enkele mensen met een handicap dat zij zich zorgen maken over hun toekomstige situatie in verband met, kort gezegd, bezuinigingsplannen van het kabinet. Tussen de fragmenten door zijn beelden van een lachende premier Rutte en enkele lachende kabinetsleden gemonteerd. De klachten komen in essentie erop neer dat de commercial in strijd met de goede smaak en het fatsoen is, nu daarin premier Rutte en de kabinetsleden zich vrolijk lijken te maken over de zorgen die worden geuit.


Federatiebestuurder Leo Hartveld is blij met de uitspraak:

Met deze uitspraak kunnen we het maatschappelijk belang van onze actie onder de aandacht blijven brengen. En dat is hard nodig, want als de Wet Werken Naar Vermogen doorgaat zullen honderdduizenden mensen in de armoede belanden.

No comments: