Friday, February 17, 2012

Nieuwe vakbeweging wordt 23 juni opgericht

Op 1 mei wordt een voorstel gepresenteerd voor de opvolger van de FNV, met De Nieuwe Vakbeweging (DNV) als werktitel. Op 23 juni moet een oprichtingscongres plaatsvinden. Dit is bekendgemaakt door de ‘kwartiermakers’ die zijn aangewezen om de oprichting voor te bereiden. De nieuwe organisatie moet onderdak bieden aan de bonden die nu nog zijn aangesloten bij de FNV en mogelijk ook aan andere organisaties.
De krappe deadline suggereert misschien dat inmiddels wel zo’n beetje duidelijk is hoe de nieuwe organisatie eruit gaat zien, maar het tegendeel is waar. Naast een groot aantal technische kwesties wordt er verschillend gedacht over de vraag of de DNV een activistische organisatie moet worden die werknemers mobiliseert en empowert, of dat het juist een organisatie moet worden die zich richt op polderen en dienstverlening.
De kwartiermakers hebben een document opgesteld met 22 vragen over de doelen van de nieuwe organisatie, de mate van autonomie van aangesloten bonden, de voorwaarden waaronder bonden en individuen lid kunnen worden en de democratische procedures. Een hindernis die nog moet worden genomen is dat van grote bonden wordt verwacht dat ze zich opsplitsen in kleinere sector- of beroepsbonden voor ze zich aansluiten bij de DNV.
De oprichting van de DNV op 23 juni zal ook een besluit omvatten over haar identiteit, ‘merkenbeleid’, eerste budget en eerste voorzitter. Vakbonden die instemmen met de oprichting van de DNV kunnen formeel nog besluiten om zich niet aan te sluiten, maar er wordt wel van ze verwacht dat ze een commitment aangaan voor een tijdpad voor aansluiting.
Website kwartiermakers. Achtergrondinformatie.

No comments: