Friday, December 9, 2011

Vakbond moet actievoeren voor jongerenbelangen

De toekomst voor de vakbeweging ziet er niet zo rooskleurig uit, zei hoogleraar Paul de Beer gisteren tijdens een discussiebijeenkomst in de Rode Hoed in Amsterdam. Weinig jongeren zijn lid van een bond en de organisatiegraad onder jongeren daalt. Als dit nou nog een specifiek Nederlands probleem zou zijn dan zou je van andere landen kunnen leren hoe je het probleem op kan lossen, zo redeneerde hij, maar ook in andere landen zijn weinig jongeren lid van een bond. Zelfs in Scandinavische landen, waar de organisatiegraad erg hoog ligt, daalt de organisatiegraad onder jongeren. Het Amerikaanse voorbeeld laat zien dat er ook geen ondergrens lijkt te zijn.
Tot op zekere hoogte is het volgens De Beer vreemd dat jongeren zelden lid zijn van een vakbond. Er wordt vaak een tegenstelling opgeroepen tussen belangen van ouderen en van jongeren. Onderzoek laat echter zien dat jongeren grotendeels dezelfde zaken belangrijk vinden als ouderen: zaken als goed loon, werkzekerheid en mogelijkheden om je te ontwikkelen. Het is ook niet zo dat jongeren geen lid willen worden van een organisatie, al zijn ze tegenwoordig vaker lid van organisaties als Greenpeace en Amnesty en is hun betrokkenheid vluchtiger.
Volgens De Beer zetten vakbonden zich wel in voor zaken die belangrijk zijn voor jongeren, maar is dit niet goed zichtbaar. Voor een deel ligt dit aan de media die liever demonstrerende oude mannen met petjes in beeld brengen. Voor een deel ligt het ook aan de vakbonden zelf, die best wat assertiever in actie hadden mogen komen als het bijvoorbeeld gaat om de absurd lage jeugdlonen in Nederland en de uitholling van de sociale zekerheid voor iedereen onder de 27 jaar.
Aan de hand van een onderzoek naar de organisatiegraad van FNV-bonden liet De Beer zien dat er wel verschillen zijn tussen sectoren. Met name in het onderwijs zijn jongeren bijna net zo vaak vakbondslid als ouderen. Dit zou kunnen liggen aan het feit dat de onderwijsbond zich richt op de inhoud van het vak. Dit sloot weer mooi aan op het akkoord van Dalfsen, waarin is afgesproken dat FNV-bonden zich in de toekomst sterker op beroepen gaan ori├źnteren.
Grafiek: Paul de Beer, bron AIAS/Jelle Visser (ICWTS). Klik op afbeelding voor grotere versie

1 comment:

Cabbar said...

"Voor een deel ligt het ook aan de vakbonden zelf, die best wat assertiever in actie hadden mogen komen als het bijvoorbeeld gaat om de absurd lage jeugdlonen in Nederland en de uitholling van de sociale zekerheid voor iedereen onder de 27 jaar."

Precies ja...! Gaat de Nederlandse vakbeweging het eindelijk leren?