Friday, December 9, 2011

Nieuwe website voor goed Bestuur

[Door Tonny Groen] 'People, planet en profit’ moeten evenwaardig aan bod komen bij het dagelijks bestuur en het toezicht op NV's en BV's, en op maatschappelijke instellingen in de non-profit en publieke sfeer. Dat vraagt nauwe betrokkenheid bij bestuur en toezicht van de medewerkers, vertegenwoordigd in een medezeggenschapsorgaan. Veel ondernemingsraden in Nederland hebben de mogelijkheid om voordrachtscommissarissen aan te bevelen of voor te dragen voor benoeming in Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht.
Professioneel en integer bestuur van ondernemingen en maatschappelijke organisaties is van essentieel belang: voor organisaties zelf, maar evenzeer voor de hele samenleving. Deskundig en betrokken toezicht dat vruchtbaar samenwerkt met ondernemingsraden hoort hier onlosmakelijk bij.
Voor deze voordrachtscommissarissen is door de stichting À propos een nieuwe website opgezet. Hoeveel van deze voordrachtscommissarissen er zijn in Nederland, is niet bekend. Via deze website wil de stichting A Propos graag met hen in contact komen.
De Stichting A Propos wil de samenwerking tussen ondernemingsraden en raden van toezicht stimuleren, en in het bijzonder de positie van de voordrachtscommissaris versterken.
Zo wil de stichting de kwaliteitswinst duidelijk maken van toezicht, dat zich gevormd, gedragen en geïnformeerd weet door de medewerkers in de organisatie en van medezeggenschap die toegang heeft tot het hoogste niveau van strategische besluitvorming.
De nieuwe website is nog niet af, maar zal in de loop van de tijd steeds meer materiaal bevatten, waarmee voordrachtscommissarissen, maar ook andere betrokkenen hun voordeel kunnen doen. Bijdragen zijn welkom!
Link naar website: www.stichtingapropos.nl
Tonny Groen – redactie Blog en lid bestuur A Propos

No comments: