Sunday, December 4, 2011

Informatie over De Nieuwe Vakbeweging

Gisteren hebben de FNV-voorzitters unaniem besloten om een nieuwe vakbondsorganisatie op te richten. Inspiratiebronnen zijn onder meer de kleinere beroepsgeoriënteerde bonden en de organisingcampagne in de schoonmaak.
Hier het persbericht en de letterlijke tekst van de besluiten (pdf) die zijn genomen. Opname van de persconferentie. CNV-voorzitter Jaap Smit reageert positief. In de Telegraaf wordt een relatie gelegd met beroepsgroepen en de schoonmaakcampagne. Uitzending van Nieuwsuur waarin Noten en Wijffels onder meer zeggen dat de nieuwe organisatie zowel moet kunnen polderen als actievoeren. Een Engelstalige samenvatting van het nieuws op zusterblog Union Renewal.

3 comments:

Theo Mensen said...

De crisis in de collectieve belangenbehartiging van vakorganisaties is het resultaat van schromelijke verwaarlozing van individuele belangenbehartiging en de persoonlijke ontwikkeling van leden. De vernieuwing van de vakorganisaties begint bij vernieuwing van de individuele ledenservices met een scherp oog voor moderne loopbaandienstverlening vanaf de voorbereiding op arbeidsmarktintrede tot en met het pensioen. Ik pleit voor fundamentele vernieuwing van het recht op persoonlijke ontwikkeling voor iedereen die tot de beroepsbevolking behoort of gaat behoren. Kernactiviteit van vakbonden zou het bevorderen en bewaken van voldoende individuele en collectieve investeringen in arbeidsdeelname en inzetbaarheid moeten zijn. Voor DNV betekent dit het stellen van strenge kwaliteitseisen aan de aangesloten bonden. Alle individuele leden van de aangesloten bonden moeten op professionele ondersteuning kunnen rekenen bij het maken en onderhouden van persoonlijke ontwikkelingsplannen,inclusief een regelmatige beoordeling op inzetbaarheid. Met deze modernisering van de individuele loopbaanservices inclusief de invoering en het gebruik van e-portfolio maak je de leden sterker en productiever, verhoog je de loonwaarde en verdiencapaciteit en verbeter je de inzet (participatie) en inzetbaarheid (employability). Met deze hoogstnoodzakelijke modernisering van de individuele ledenservices wordt de collectieve belangenbehartiging mijns inziens ook veel beter begrepen en gewaardeerd omdat het maatschappelijke meerwaarde creëert.

Cabbar said...

Inzet, inzetbaarheid, persoonlijke ontwikkeling, loopbaandienstverlening, investering in arbeidsdeelname, persoonlijke ontwikkelingsplannen... ... ... ......

Allemaal leuk en aardig, maar waardeloos en zinloos zonder een stevige strijd tegen de uitwassen van het kapitalisme en de neoliberale politiek van overheid en bedrijven.

De vakbeweging moet eerst keihard werken aan haar eigen strijdbaarheid. Niet uitputtend met de werkgevers ouwehoeren aan tafel om er vervolgens met een vaak 'prachtige' doch waardeloze accoord 'uit te komen'.
Ophouden met het verraden van de werknemers. Massamobilisatie van werknemers realiseren, arbeidersmacht opbouwen en inzetten. Flink gebruik maken van de macht die de werknemers hebben vanwege het feit dat zij de productie kunnen stopzetten.

De vakbondsmacht die nu te veel in de handen van beleidsmedewerkers en andere burocraten binnen de vakbonden is geconcentreerd moet weer teruggepakt worden! En in de handen van de werknemers terecht komen! Moet je dan maar eens kijken wat er voor moois gebeurt.

Dat is wat nodig en noodzakelijk is.

Ronald said...

"Grappig" dat Noten en Wijffels doen alsof ze hebben ontdekt dat er een nieuwe structuur moet komen voor de vakbeweging. Dat besluit was immers binnen de bond al genomen op een FNV congres in mei 2009: ". . . het streven naar één onverdeelde vakbeweging ter hand te nemen" en ". . . te komen tot verbeterde slagkracht" omdat de organisatie niet altijd meer aansluit bij de veranderende sector- en beroepsstructuur.
Ernstiger is dat Noten en Wijffels in het interview in Nieuwsuur daarvoor een tekst uit de Internationale misbruiken: "Sterft gij oude vormen en gedachten". Alsof die tekst was bedoeld om de vakbeweging te herstructureren! Nee, daar wordt toch echt bedoeld dat de voor de arbeiders asociale kapitalistische samenleving moet worden omgevormd in een rechtvaardige democratische socialistische samenleving. Het zou mooi zijn als de nieuwe vakbeweging daaraan weer een bijdrage gaat leveren door strijdvaardig op te treden voor de belangen van werkenden en werkzoekenden. Een vakbond voor en door de leden die gelukkig volgens Noten en Wijffels behalve "polderen" ook mag actievoeren. En dat zal nodig zijn om de belangen te behartigen tegenover de belangen die kabinet en werkgevers dienen! Elke dag opnieuw afbraak van voorzieningen, inkomen en andere werknemersrechten. Daarom is een nieuwe strijdbare vakbeweging nodig. Ook kritiek op de bond? Word lid! "Slaaf geboornen ontwaakt!"