Sunday, November 13, 2011

Occupy moet blijven

[Ingezonden bericht van Steuncomité Sociale Strijd] - De wereldwijde occupy beweging heeft ook in ons land wortel geschoten. Vanuit Noord Afrika, Zuid Europa en de VS heeft de stem van de 99% ook ons land bereikt. Die stem geeft ons hoop en inspiratie. Die stem zegt ‘mensen boven winst’ en ‘stop het grote graaien’. Die stem is onze stem.

Die stem moet blijven klinken. Daarom zullen wij ons verzetten tegen alle pogingen om occupy te ontruimen, verplaatsen of op een andere manier te verzwakken.

Dit is geen petitie, geen verzoek, geen smeekbede.
Dit is geen steun- of solidariteitsverklaring.
Dit is een belofte, een belofte aan onszelf dat we ons zullen verzetten tegen ieder poging om de stem van de 99% tot zwijgen te brengen.
Occupy moet blijven.

Deze verklaring kan ondertekend worden op: http://occupymoetblijven.petities.nl/
Onderteken en stuur door.

No comments: